Chorí sa nachádzajú v srdci Cirkvi

Na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej a na 32. svetový deň chorých 11. februára sa slávili sväté omše a vysluhovala sviatosť pomazania chorých.
Tibor Ujlacký 12.02.2024
Chorí sa nachádzajú v srdci Cirkvi

Biskup Viliam Judák spolu s nemocničnými kňazmi udelili veriacim sviatosť pomazania chorých. Snímka: Tibor Ujlacký

Nitriansky biskup Viliam Judák s nemocničnými kaplánmi Petrom Vagačom, SVD, a Pavlom Koblihom, SVD, celebroval svätú omšu v Kaplnke sv. Alžbety Uhorskej v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre.

Na slávení Eucharistie sa zúčastnili veriaci, medzi ktorými boli aj chorí, trpiaci, ale i lekári a zdravotníci.

Biskup Judák obetoval svätú omšu za chorých, starých, lekárov, zdravotníkov i dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o zdravie človeka.

Vo svojom príhovore biskup Judák uvažoval o zmysle a význame choroby v živote človeka.

Pritom pripomenul myšlienky z posolstva pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu chorých na tému: Nie je dobre byť človeku samému.

V závere príhovoru biskup Judák zacitoval z posolstva niekoľko myšlienok vrátane týchto:

„Chorí, slabí a chudobní sa nachádzajú v srdci Cirkvi a musia byť aj v centre našej ľudskej pozornosti a pastoračnej starostlivosti.

Nezabúdajme na to!

A zverme sa Najsvätejšej Panne Márii, Uzdraveniu chorých, aby sa za nás prihovárala a pomáhala nám byť tvorcami blízkosti a bratských vzťahov.“

Nitriansky biskup zároveň vyzval prítomných, aby si aj v duchu evanjelia a slov pápeža Františka vyprosovali silu, aby to spoločne dokázali - každý podľa situácie, v ktorej sa nachádza, a v službe, ktorú koná.

Počas svätej omše biskup Viliam spolu s kňazmi udelili prítomným veriacim sviatosť pomazania chorých.

V závere liturgickej slávnosti hlavný celebrant dostal ako poďakovanie za priazeň chorým vlastnoručne namaľovaný obraz od Pavla Koblihu, SVD.

Dielo zobrazuje koráb na šírom mori, ktorý symbolizuje Cirkev a Ježiša Krista ako Záchrancu ľudí.

Tibor Ujlacký