Cirkev na Slovensku má dve desiatky nových kňazov

Sobota 15. jún bola pre mnohé slovenské diecézy veľkou slávnosťou. V tento deň sa totiž na viacerých miestach konali kňazské a diakonské vysviacky. Za rímskokatolíckych kňazov bolo v tretí júnový víkend vysvätených 21 kandidátov posvätného stavu presbyterátu, z toho jeden pre americkú diecézu.
Katolícke noviny 17.06.2019
Cirkev na Slovensku má dve desiatky nových kňazov

Vysviacku v Spišskej Kapitule prijalo osem kňazov. / Snímka: Ľubomír Krett


Žilina – Žilinskej diecéze pribudli dvaja novokňazi: Jozef Biely a Jaroslav Šmehil. Okrem nich boli vysvätení traja diakoni. Vysviacka sa konala vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na sídlisku Vlčince. Slávnostnej svätej omši za hojnej účasti veriacich predsedal žilinský biskup Tomáš Galis. Spolu s ním koncelebrovali kňazi latinského i byzantského obradu zo Slovenska i zo zahraničia. V kázni biskup Galis prítomných povzbudil na vytrvalú modlitbu za všetkých, ktorí v svojom živote pociťujú a objavujú povolanie k zasvätenému životu. Poukázal na novovysvätených ako na ovocie duchovnej plodnosti nielen Žilinskej diecézy ako partikulárnej cirkvi, ale i celej Cirkvi ako Kristovho tela.
Michal Tichý


Trnava – Po kňazskej vysviacke v katedrálnom Chráme svätého Jána Krstiteľa v Trnave má Trnavská arcidiecéza troch novokňazov. Tomáš Balala z Čachtíc, Peter Juhás z Vrbového a Tomáš Kišon zo Serede prijali sviatosť kňazstva skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. V homílii ich povzbudil, aby boli dobrými pastiermi. „Vždy majte pred očami príklad Dobrého pastiera. Modlite sa aj za mňa, za svojho biskupa, aby som kráčal cestou Dobrého pastiera, kiež by som sa nenechal zviesť na cestu tých falošných pastierov, ktorí môžu priviesť náš národ do slepej uličky a do veľkej tragédie,“ povedal arcibiskup Orosch. Novokňazov tiež vyzval, aby boli Božími služobníkmi, ktorí sa nenechajú zmiasť. „Buďme ako náš Majster, ktorý prišiel nie preto, aby sa jemu slúžilo, ale aby on sám slúžil. Ktorý prišiel hľadať a zachraňovať.“ Traja noví duchovní pastieri na záver bohoslužby svojmu arcibiskupovi, ako i emeritnému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi udelili novokňazské požehnanie.
Dušan Kolenčík

Košice – Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vysvätil v Katedrále sv. Alžbety za kňazov Rastislava Gönciho, Marka Marcina, Martina Miškufa a Františka Petrušku pre službu v Košickej arcidiecéze a Šimona Miňa pre Diecézu Youngstown v USA. V homílii košický arcibiskup novokňazov povzbudil, že Pán bude vždy s nimi, bude ich podopierať a dodá im silu i odvahu. „Nebojte sa nepriaznivej doby, ktorá nepraje kňazskej charizme. A pamätajte, že ten dobrý boj sa začína vždy vo vlastnom srdci,“ uviedol arcibiskup Bober. Novým duchovným pastierom pripomenul, že sú nádejou a budúcnosťou Cirkvi. „Istotne máte aj vy nejaké očakávania v kňazstve. No očakávania sú aj na druhej strane. Aj veriaci čakajú od vás vašu ochotu a službu. Nebolo by správne čakať honor a prvé miesta. Naopak, pokorná služba nech je ozdobou vášho správania medzi staršími spolubratmi,“ dodal košický arcibiskup.
Jaroslav Fabian

Spišská Kapitula – V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule prijali kňazskú vysviacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou spišského biskupa Štefana Sečku ôsmi kandidáti. Novokňazi Šimon Bocko, Anton Durčák, Adam Konkoľ, Milan Lupták, Patrik Mitura, Miroslav Mudrík, Andrej Ondrejka a Martin Tešla sú pre ľud Spiša, Liptova a Oravy veľkým darom a zároveň prejavom hojného Božieho požehnania. Biskup Sečka vyzdvihol krásu a vznešenosť kňazského povolania a novokňazov povzbudil najmä k vernosti. Po skončení liturgickej slávnosti dostali novokňazi na biskupskom úrade dekréty, ktorými boli poverení službou v rôznych farnostiach Spišskej diecézy. V dňoch po kňazskej vysviacke sa novokňazi podelili so svojou radosťou z daru kňazstva pri slávení primičných svätých omší.
Marián Marhefka


Nitra – Nitriansky biskup Viliam Judák v Katedrále sv. Emeráma v Nitre vyslúžil sviatosť kňazstva Róbertovi Holečkovi. Počas slávnosti boli do trvalého diakonského stavu uvedení traja kandidáti a štyria bohoslovci prijali sviatosť posvätného diakonátu. Po vydaní svedectva súcosti, ktoré predniesol rektor Kňazského seminára sv. Gorazda Marián Dragúň, sa kandidátom na službu Bohu a Cirkvi prihovoril biskup Judák. Vyzval ich, aby sa v svojej službe neprispôsobovali tomuto svetu, ale aby boli vernými spolupracovníkmi Ježiša Krista; aby evanjelizovali a pretvárali tento svet a nedopustili, aby svet pretváral ich. Povzbudil ich, aby sa nenechali obsluhovať, ale sami boli služobníkmi pre tých, ku ktorým sú poslaní, a nech im pri tom nikdy nechýba ochota a odvaha.
Tibor Ujlacký

Bratislava – Pre ekumenickú bohoslužbu na začiatku prezidentského úradu Zuzany Čaputovej sa vysviacka novokňazov Bratislavskej arcidiecézy konala až v nedeľu 16. júna. Vysvätení boli dvaja kňazi – Martin Neumann a Ivan Slepčan. Svätiteľom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Novokňazov upozornil, že ich služba sa nesmie spájať s využívaním výhod, ktoré potenciálne prináša. „Ak by niekto v svojom kňazstve si zo služby Bohu spravil nástroj pre seba samého a pre svoje sebectvo, je isté, že by sa previnil proti poslaniu, ktoré dostal. Že stratil, zabudol či pre nejakú príčinu zanechal ponorenie sa do svojho vnútra a bytostné prežívanie Božej blízkosti,“ poznamenal bratislavský arcibiskup. Dodal, že do spoločenstva s Bohom sa ponárame osobnou modlitbou. Na ňu vyzval aj novokňazov, aby mohli o Bohu svedčiť bratom a sestrám.
–JL–