Cirkevné školy môžu požiadať o grant

Vyhlásili výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu budovania a vybavenia cirkevných škôl na Slovensku.
TK KBS 28.10.2018
Cirkevné školy môžu požiadať o grant

Subkomisia KBS pre katolícke školy, v spolupráci s nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis, vyhlasujú výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu budovania a vybavenia cirkevných škôl na Slovensku.

Tento program je určený pre katolícke základné a stredné školy.

Najbližšia uzávierka na podávanie projektových žiadostí je 30. november 2018. „Na oficiálnej stránke programu skolyrenovabis.sk sa dozviete viac o výzve, ako aj o pripravovaných informačných seminároch,“ uviedol pre Tlačovú kanceláriu KBS Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis.