Cirkvi by mohli byť subjektmi územnej spolupráce

Medzi subjekty územnej spolupráce by sa mohli zaradiť registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž či registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom v SR.
TK KBS 11.05.2021
Cirkvi by mohli byť subjektmi územnej spolupráce

Vyplýva to z novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorú 5. mája posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Vďaka tejto zmene by bolo možné poskytnúť aj týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Činnosť a aktivity týchto subjektov predstavujú podľa predkladateľov „celospoločensky prospešnú činnosť s pozitívnym vplyvom na regionálny rozvoj“.

Novela zákona má za cieľ zaradiť medzi subjekty územnej spolupráce registrované sociálne podniky, Slovenský Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti so sídlom na území SR a právnické osoby so sídlom na Slovensku, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.