Čo môže priniesť ekumenické stretnutie

Na ekumenickom stretnutí pápeža Františka s predstaviteľmi kresťanských cirkví môžeme očakávať, že nám Svätý Otec odovzdá kus zo svojho ekumenického nastavenia.

Ján Lauko 11.09.2021
Čo môže priniesť ekumenické stretnutie

Na snímke je Terézia Lenczová z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy. Snímka: Erika Litváková

Svätý Otec sa na svojich apoštolských cestách pravidelne stretáva aj s cirkvami, ktoré nie sú v jednote s Katolíckou cirkvou. Inak to nebude ani teraz, keďže jedným z prvých bodov programu návštevy pápeža Františka na Slovensku bude ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.

Prečo sú takéto stretnutia súčasťou zahraničných ciest Svätého Otca? Odpovedá Terézia Lenczová z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy: „Pápež, nástupca svätého Petra na čele Ježišovej Cirkvi, má úrad jednoty: učí a povzbudzuje vo viere Ježišových učeníkov. Keď sa medzitým v toku času Ježišovi učeníci rôzne rozdelili, aj tak patria Ježišovi, a teda aj starostlivosti a láske pápeža. Preto na všetkých apoštolských cestách pápeži ostatného storočia sa vždy stretávali so zástupcami kresťanských cirkví a cirkevných spoločenstiev, aby im prejavili svoju lásku. Pápež vie, že svätým krstom a vyznaním viery – apoštolským a nicejsko-carihradskym – sú všetci kresťania spojení v základoch viery a potrebujú byť spojení aj láskou, lebo sú bratia a sestry.“

 

Potrebujeme sa opäť povzbudiť pokračovať v úsilí šíriť ekumenické priateľstvo

 

Svätý Otec môže dať impulz biskupom na otvorenosť ekumenizmu

Čo môže podľa Terézie Lenczovej priniesť ekumenické stretnutie pre dialóg medzi cirkvami na Slovensku? „Na Slovensku je množstvo ekumenických iniciatív, najmä na úrovni veriacich, menej už na úrovni zodpovedných za cirkvi a cirkevné spoločenstvá. Potrebujeme sa opäť povzbudiť pokračovať v úsilí šíriť ekumenické priateľstvo (teda obdobu sociálneho priateľstva v encyklike pápeža Františka Fratelli tutti) a ekumenickú mentalitu. Lebo sú tu ešte mnohé pozostatky neuzdravenej historickej pamäti.“

Ako dodáva, pápežova iskrivá viera a oddanosť Pánu Ježišovi sa týkajú aj Ježišovej túžby po jednote jeho učeníkov, ako o tom čítame v Jánovom evanjeliu. „Preto očakávame, že nám kus zo svojho ekumenického nastavenia môže odovzdať – mierou, akou sme otvorení jeho novým, evanjeliovým myšlienkam.“

Čím teda môže pápež František povzbudiť ekuménu na Slovensku? „Je to jeho hlboké presvedčenie – a to bolo aj presvedčením svätého Jána Pavla –, že kultúrna rôznosť výrazov a prežívaní viery je obohatením celej univerzálnej Cirkvi. Za podmienky, že sa deje jej prijímanie a prežívanie v bratskej láske, v dialógu lásky k Ježišovi a vernosti jeho evanjeliu. A aj v úcte k tradícii Cirkvi z prvých čias,“ hovorí členka Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy.

Terézia Lenczová zároveň podotýka, že ekumenické teologické dialógy od čias Druhého vatikánskeho koncilu priniesli veľa vzácnych výsledkov a tieto výsledky je potrebné šíriť medzi kresťanským ľudom všetkých cirkví a cirkevných spoločenstiev, osobitne v Katolíckej cirkvi. „Svätý Otec vydal dokument pre biskupov, aby oni boli otvorení pre ekuménu vo svojich diecézach. Po tom túžime, aby on dal otcom biskupom láskavý a naliehavý impulz žiť túto jeho výzvu.“

Čo môže ponúknuť ekumenizmus na Slovensku

Môžeme teda očakávať, že Svätý Otec nás povzbudí k väčšej otvorenosti pre ekumenický dialóg. Čím ho, naopak, môže Slovensko v tejto téme inšpirovať? Má ekuména v krajine pod Tatrami čo ponúknuť aj pápežovi Františkovi? „Máme čo dať ako dar Svätému Otcovi: hoci dialóg viery a lásky tu nie je ešte dosť rozšírený a vytúžený, je tu bohatý dialóg života. Ten začal kvitnúť najmä v časoch totality,“ hovorí Terézia Lenczová.

Pripomína, že máme u nás krásne ekumenické aktivity. Silné ekumenické spoločenstvá môžeme vidieť napríklad v Žiline, Košiciach či v Bratislave. Veriaci v týchto mestách organizujú spoločné modlitby, pravidelne sa stretávajú, v Žiline dokonca v rámci každoročného Týždňa kresťanskej kultúry prebieha verejné čítanie Biblie, do ktorého sa zapájajú viaceré cirkvi. Na Slovensku tiež pôsobí Ekumenická rada cirkví. Osobitne pápeža Františka môžu osloviť iniciatívy ekumenického spoločenstva na ochranu stvorenstva.

Terézia Lenczová nakoniec poznamenáva, že mnoho ľudí sa modlí za ekumenizmus na Slovensku. „A bude potrebné, aby sa Boží ľud modlil za pápežovo ekumenické stretnutie. Lebo jednota kresťanov vo viere a láske je naliehavý Boží projekt a len Duch Svätý ho môže účinne posúvať dopredu – aj vďaka našim modlitbám.“