Ctitelia sv. Filomény putovali na Spiš

Pútnici od Bratislavy po Trebišov a od Zákamenného po Levice sa 11. augusta stretli na deviatej výročnej púti, aby si v Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí uctili ranokresťanskú mučenicu, ktorá zomrela vo veľmi mladom veku.
Jozef Sendrej 17.08.2021
Ctitelia sv. Filomény putovali na Spiš

Púť k svätej Filoméne v Spišskom Podhradí. Snímka: Ľubomír Krett

Hlavnej púti predchádzala deväťdňová novéna, počas ktorej denne slávil svätú omšu vždy iný kňaz. V predvečer púte viedla Mariánskym námestím sviečková procesia s reštaurovaným obrazom svätej Filomény.

Program hlavnej púte sa začal adoráciou, modlitbami, prednáškou o živote svätice a pokračoval svedectvami pútnikov o duchovných či telesných uzdraveniach na jej príhovor. Slávnostnú svätú omšu celebroval reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko a Česko Ľuboslav Hromják spolu s ďalšími kňazmi.

V homílii dekan v Kysuckom Novom Meste Peter Holbička zdôraznil, že ak sa budú rodičia stále modliť za svoje deti, ovocie príde. Po homílii nasledoval úkon prijímania nových členov do Arcibratstva sv. Filomény.

K slávnostnej atmosfére prispeli pútnici v originálnych krojoch z Lendaku, Oravy, Terchovej či Domaňoviec a aj spevácke zbory z okolia Prievidze, Terchovej, Spišskej Novej Vsi, Ordzovian i zo Spišského Podhradia.

Ľuboslav Hromják poďakoval všetkým pútnikom, že prišli, a vyjadril vďaku zosnulému rektorovi Svätyne sv. Filomény v Mugnano del Cardinale Giovannimu Braschimu za dar relikvie svätej Filomény. Na záver udelil požehnanie relikviou svätice.