Ctitelia sv. Filomény sa stretli na Spiši

Púť k mučenici sv. Filoméne láka čoraz viac Slovákov. Do Kostola Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí k nej 10. a 11. augusta putovali už siedmykrát. 
Jozef Sendrej 12.08.2019
Ctitelia sv. Filomény sa stretli na Spiši

Spiš privítal ctiteľov sv. Filomény. /Snímka: Lucia Krajňáková SMVS

Program sa začal sobotnou večernou svätou omšou, ktorú celebroval Ľuboslav Hromják, reprezentant Arcibratstva sv. Filomény pre Slovensko. Po nej si mohli pútnici uctiť relikvie a byť pomazaní olejom svätice. Nasledovala sviečková procesia, počas ktorej sa veriaci modlili radostný ruženec. 

Nedeľné ráno sa začalo chválami, ktoré viedol duchovný otec Ľuboslav Hromják spolu s chrámovým zborom zo Spišskej Novej Vsi. Po nich sa pútnici na prednáške dozvedeli o živote svätej a tradícii púte.

Hlavnou udalosťou bola slávnostná svätá omša. V homílii sa ľuďom prihovoril Ľudovít Luigi Gabriš, farár v Červenom Kameni. Zdôraznil, že do neba sa dá dostať skrze lásku, alebo cez chorobu, utrpenie, či mučeníctvo. Aj sv. Filoména sa zasvätila Ježišovi a vybrala si utrpenie a smrť, hoci ako grécka princezná mohla viesť bezstarostný život.

Po homílii nasledovalo obnovenie krstných sľubov a akt prijímania nových členov do Arcibratstva sv. Filomény. Po svätej omši sa pútnici pomodlili posvätný ruženec, uctili si relikvie svätej a dostali pomazanie olejom.

Neskôr si vypočuli svedectvá ľudí, ktorým svätica vstúpila do života. Nechýbala procesia s relikviami i obrazom svätej či modlitba korunky Božieho milosrdenstva, ktorú viedol rektor Svätyne Božieho milosrdenstva Peter Klubert.

Duchovnú slávnosť zakončil hlavný celebrant Ľuboslav Hromják slovami: „Som presvedčený o tom, že nikto neodíde z tejto slávnosti prázdny, ale naplnený milosťami.“ Prítomným pútnikom na záver udelil požehnanie s relikviami sv. Filomény.

Púť sa vyznačovala aj pohostinnosťou. Gazdinky z rôznych regiónov Slovenska napiekli koláče pre spolupútnikov.