Ctitelia Zázračnej medaily jubilovali

Združenie Zázračnej medaily (ZZM) oslávilo 10 rokov od svojho vzniku na Slovensku. Jeho členovia sa 25. júla zišli na spoločnej ďakovnej púti v Rajeckej Lesnej, aby ďakovali za všetky milosti, ktoré nám Panna Mária prináša prostredníctvom tohto apoštolátu.
Silvia Lehutová 27.07.2020
Ctitelia Zázračnej medaily jubilovali

Desať rokov Združenia Zázračnej medaily oslávili púťou k Bazilike Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej. / Snímka: Silvia Lehutová


Po úvodnej adorácii a modlitbe posvätného ruženca nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval páter Ondrej Skočík CM. Povzbudzujúcu homíliu predniesol páter Jozef Garaj CM. V nej pútnikov vyzval, aby sa podobne ako Panna Mária nebáli a odovzdali sa do Božej vôle a prozreteľnosti. Pretože nik z nás tu nie je ako slepá náhoda. S každým z nás má Boh svoj plán a každého z nás potrebuje. Tak ako potreboval Pannu Máriu, aby sa stala Matkou jeho Syna.

Jozef Garaj v homílii vyzdvihol aj dôležitosť jednoty a lásky v rodine, pretože ak sa tieto nenájdu v rodine, potom sa nenájdu nikde vo svete. A práve k tomuto zjednoteniu vo viere nás vedie apoštolát podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily.

Popoludňajšia časť stretnutia patrila svedectvám členov ZZM, ktorí sa podelili o svoju skúsenosť s pôsobením Panny Márie v svojich životoch. Po zhrnutí desaťročného pôsobenia ZZM na Slovensku a korunke Božieho milosrdenstva páter Ondrej Skočík vyzval pútnikov, aby podľa slov Písma vzali svoj kríž a nasledovali Krista práve tam, kde zažívajú svoju každodennosť. Spolu s Pannou Máriou, s jej pomocou a orodovaním majú ruka v ruke kráčať tam, kde ich Boh v svojej prozreteľnosti postaví.