Cyklisti putovali Slovenskom

V polovici augusta sa konalo hneď niekoľko cyklopútí, ktorých účastníci precestovali takmer všetky kúty Slovenska. Putovali na viaceré miesta úcty našich obľúbených nebeských patrónov.
Katolícke noviny 18.08.2020
Cyklisti putovali Slovenskom

Cyklopúť do Medzilaboriec dopadla dobre, bez väčších pádov. Snímka: Archív minoritov

Minoritská púť

Od 8. do 16. augusta putovalo 19 cyklistov z Bratislavy do Medzilaboriec. Organizátorom už 12. minoritskej cyklopúte bol páter Lucián Mária Bogucki, kustód Rehole menších bratov konventuálov – minoritov na Slovensku. Účastníkov spájal spoločný úmysel: ochrana Slovenska nielen pred pandémiou koronavírusu, ale aj pred pandémiou hriechu.

Cyklopúť merala 693 kilometrov a viedla cez viaceré pútnické miesta: Baziliku sv. Mikuláša v Trnave, Skalnú svätyňu Božieho milosrdenstva na vrchu Butkov, Rajeckú Lesnú, Višňové, horu Zvir v Litmanovej, Stropkov, Bukovú Hirku a Krásny Brod. Mimoriadnym prekvapením a veľkým zážitkom bolo stretnutie a účasť na rannej svätej omši s kardinálom Jozefom Tomkom v Bardejovských Kúpeľoch.

Za Pannou Máriou

Pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie niekoľko kňazov a diakonov Nitrianskej diecézy osedlalo bicykle a pod vedením nitrianskeho biskupa Viliama Judáka absolvovali mariánsko-svätovojtešskú cyklopúť. Vyšli na ňu týždeň pred slávnosťou, pri ktorej si uctievame Božiu Matku. Cieľom ich putovania bola Bazilika Panny Márie a sv. Vojtecha v maďarskom Ostrihome.

Bicyklom za Ankou

Z Bratislavy až do rodiska Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Taká bola trasa druhého ročníka cyklopúte Bicyklom za Ankou. Pútnici sa vydali na bicykloch z hlavného mesta 8. augusta a cez Hornú Ves, Ružomberok, Poprad a Košice prišli 13. augusta až k hrobu blahoslavenej mučeníčky čistoty.