Cyrilo-metodské dni v Terchovej jubilovali

Spolupatrónov Európy si v Terchovej už tradične uctievajú Cyrilo-metodskými dňami. Tento rok sa konal už ich 30. ročník.
Igor Válek 08.07.2019
Cyrilo-metodské dni v Terchovej jubilovali

Výnimočnú cyrilo-metodskú svätú omšu na vrchu Oravcové nad Terchovou celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. / Snímka: Igor Válek


V Terchovej si 2. až 5. júla pripomenuli misiu svätých Cyrila a Metoda, ktorí u nás položili základy viery, písomníctva a vzdelanosti. Podujatiu na severozápade Slovenska vtisla výnimočnosť trojica jubileí. Uskutočnil sa tam jubilejný tridsiaty ročník Cyrilo-metodských dní, ktorý bol venovaný 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky miestneho Kostola sv. Cyrila a Metoda, ktorý je najväčším s týmto patrocíniom u nás.

Štvordnie sa začalo v Terchovskej galérii umenia výstavou zo sakrálnej tvorby umeleckej rodiny Trizuljakovcov. Rôznorodým prejavom umeleckých výpovedí symbolicky najviac dominovala plastika dvojice svätcov zo Solúna od najvýraznejšieho predstaviteľa rodu Alexandra Trizuljaka. Odkazom cyrilo-metodského posolstva sa v stredu na medzinárodnom odbornom seminári zaoberali viacerí odborníci a vysokí cirkevní hodnostári – nitriansky biskup Viliam Judák, žilinský biskup Tomáš Galis, ale aj arcibiskup ochridský a macedónsky vladyka Stefan Veljanovski. Podvečer sa konala svätá omša a deň zavŕšilo uvedenie monografie Cyrilo-metodské dni v Terchovej (1990 – 2019).


 

Tretí deň uviedla krížová cesta národných svätcov na vrch Oravcové a po nej nasledovala liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú celebroval sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ SJ. Atmosféru dotvoril katedrálny spevácky zbor Chrysostomos.

Cyrilo-metodské dni vyvrcholili počas sviatku 5. júla procesiou veriacich na vrch Oravcové a svätou omšou, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Na záverečnom koncerte sa predstavila Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti vedení dirigentom Rastislavom Štúrom.

Pripomenúť treba, že Terchovci ako prví zorganizovali na Slovensku i vo vtedajšej federácii podujatie, ktoré sa otvorene hlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva a táto iniciatíva dodnes významne prispieva k prehĺbeniu kresťanskej viery aj vlastenectva na celom Slovensku.