Ďakovali sme za Benedikta XVI.

Na mnohých miestach našej krajiny sa veriaci zúčastnili na svätých omšiach obetovaných za dušu zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI.
Katolícke noviny 10.01.2023
Ďakovali sme za Benedikta XVI.

V Katedrále sv. Martina v Bratislave celebroval svätú omšu arcibiskup Stanislav Zvolenský. Snímka: TKKBS/Peter Zimen

BRATISLAVA – „Bože, ďakujeme ti, že sme mohli žiť v Cirkvi, ktorú viedol aj pápež Benedikt XVI.,“ povedal v homílii bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Svätú omšu za zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. celebroval v utorok 3. januára v Katedrále sv. Martina.

V homílii okrem iného povedal: „V sobotu 31. decembra 2022 emeritný pápež Benedikt XVI. odišiel z pozemského života so slovami: ,Pane, milujem ťa.‘ V jeho živote, ktorý sme mohli sledovať, sa uskutočňovalo nasledovanie Pána, ktorého miloval.“

Po krátkom priblížení biografie Benedikta XVI. sa Stanislav Zvolenský zameral na pôsobenie Josepha Ratzingera na poste prefekta Kongregácie pre náuku viery a na dlhoročnú, dôvernú spoluprácu s Jánom Pavlom II., ktorý ho mal za blízkeho priateľa.

Zhrnul tiež jeho účinkovanie v službe najvyššieho pastiera Cirkvi. „Napriek vysokému veku a tomu, že jeho pontifikát trval necelých osem rokov, bol pápež Benedikt XVI. veľmi aktívny.“

Uskutočnil 24 zahraničných ciest na piatich kontinentoch a v Taliansku 29 pastoračných ciest. V závere svätej omše sa prítomným prihovoril apoštolský nuncius Nicola Girasoli.

„Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí prichádzajú v týchto dňoch na nunciatúru, aby zanechali písomné svedectvo svojej lásky a náklonnosti k emeritnému pápežovi Benediktovi XVI.“ Nuncius podčiarkol slová Stanislava Zvolenského, „ktorý nám pripomenul, ako veľmi Benedikt XVI. miloval Slovensko“.

Podelil sa aj o „špeciálnu väzbu“ s Benediktom XVI., ktorý ho 24. januára 2006 vymenoval za biskupa a s ktorým sa viackrát stretol, keď ako apoštolský nuncius pôsobil v Afrike.

„Pápež Benedikt XVI. chcel propagovať a posilniť dialóg medzi vedou a vierou,“ vyzdvihol Nicola Girasoli.

Na svätej omši v Dóme sv. Martina v Bratislave sa nuncius Nicola Girasoli podelil o osobné spomienky na Benedikta XVI. Snímka: –TK KBS–/Peter Zimen

„Učil nás, že Boh nie je idea, ale osoba. Boh nie je niečo, ale niekto. A my máme túto osobu stretnúť. Preto sa aj prvá encyklika Benedikta XVI. volá Deus caritas est, Boh je láska. Keď si teraz pripomíname Benedikta XVI. a modlíme sa za neho, aj my sa usilujme o osobné každodenné stretnutie s Bohom, ktorý nie je idea, ale osoba. Teraz, keď je už v nebi, určite sa za nás modlí a bdie nad Cirkvou. A aj my sa snažme modliť za neho.“

–ART–

KOŠICE – Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober slávil 2. januára zádušnú svätú omšu za Benedikta XVI. v Katedrále sv. Alžbety.

„Múdry, láskavý a pokorný – toto sú atribúty, ktoré sa navždy budú spájať s menom emeritného pápeža Benedikta XVI.,“ uviedol v príhovore.

„Zomrel vo Vianočnom období, v posledný deň kalendárneho roka, keď sa niečo končí a uzatvára. Pre neho sa vtedy síce ukončil pobyt na zemi, ale zároveň sa začalo niečo nové – narodenie pre nebo, večné Vianoce. Vstúpil do plného spoločenstva s Ježišom, ktorého si zamiloval.“

Ak existuje jeden teológ a pápež, ktorý počas svojho života uvažoval a učil o rozumnosti viery, bol to podľa arcibiskupa Bobera práve Joseph Ratzinger. Pre svoju lásku k Cirkvi bol veľkým pápežom, ktorý vynikal jemnosťou v argumentácii i v konkrétnej pomoci ľuďom.

„Neskutočne presvedčivá, rozumná, verná i obetavá láska k Ježišovi sa stala miazgou jeho pontifikátu. Bola to láska, ktorá ho pri jeho nadaní, inteligencii a ohromnej pamäti viedla k ešte väčšej pokore, keď vnímal svoje ubúdajúce sily a bez váhania odovzdal kormidlo Petrovej loďky Božej prozreteľnosti a nebál sa urobiť výnimočné gesto stiahnutia z pastierskeho úradu pre dobro Cirkvi. Ukázal, že nie ľudia, ale Duch Svätý riadi a vedie svoju Cirkev.“

Košický arcibiskup na záver poďakoval za dar života a služby Benedikta XVI. „Vezmime si od neho hlboké ponaučenie, že nie iba vzdelanosť a múdrosť, nie posty či funkcie, ale predovšetkým láska k Ježišovi, verná, obetavá a pokorná, je základom živého vzťahu k Bohu a ľuďom.“

–TK KBS–

ŽILINA – V predvečer pohrebu emeritného pápeža Benedikta XVI. slávil za neho svätú omšu v žilinskej katedrále biskup Tomáš Galis.

V žilinskej Katedrále Najsvätejšej Trojice biskup Tomáš Galis slúžil svätú omšu za emeritného pápeža 4. januára. Snímka: Zdeno Pupík

V homílii okrem iného povedal: „Počas tejto svätej omše ďakujeme Pánu Bohu za život a pastiersku službu emeritného pápeža Benedikta XVI. Počas jeho pontifikátu 14. februára 2008 sa uskutočnilo územné usporiadanie západnej provincie zriadením Bratislavskej arcidiecézy a našej Žilinskej diecézy. Bol to práve Benedikt XVI., ktorý nás vo svojej prvej encyklike Deus caritas est povzbudil, že sa nemáme báť klásť si rozhodujúce otázky o tom, kto je Boh a kto sme my. Lebo Božia láska je základnou podmienkou života. V milujúcej slobode rastieme. Viera zostáva cestou.“

ZDENO PUPÍK

TRNAVA – Trnavský arcibiskup Ján Orosch slávil svätú omšu za Benedikta XVI. už 31. decembra 2022 v Kaplnke Povýšenia Svätého kríža na arcibiskupskom úrade, hneď po tom, ako bola zverejnená smutná správa o jeho odchode do večnosti.

Arcibiskup sa v spomienkach vrátil k  dvom udalostiam spojeným s emeritným pápežom Benediktom XVI. „V roku 2007 sme boli v Ríme na ad limina apostolorum. Bolo to nezabudnuteľné stretnutie s vtedajším pontifikom. Napriek svojmu nabitému programu sa nám biskupom vtedajšej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy venoval vyše hodiny. Bolo to stretnutie hlboko bratské a otcovské.“

Podobným významným momentom bola pre arcibiskupa Oroscha púť do Ríma pri príležitosti ukončenia pontifikátu Benedikta XVI. „Veľmi dojímavá bola aj svätá omša pápeža Benedikta XVI. pred jeho odchodom do dôchodku. Cítili sme, akoby sme strácali opravdivého otca. Boli to veľmi vzácne momenty.“

–TO ABÚ–

ROŽŇAVA – Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slúžil svätú omšu za Benedikta XVI. v stredu 4. januára v katedrále a v deň pohrebu 5. januára v biskupskej kaplnke.

„Len pred niekoľkými dňami som pri polnočnej svätej omši spomenul, ako malý Joseph Ratzinger písal list Ježiškovi. S bratom Georgom si nežiadali hračky, sladkosti a podobné veci, o ktoré zvyknú deti prosiť. Chceli omšové rúcha a Ľudový misál, aby mohli ,slúžiť‘ sväté omše.“

Podľa biskupa Stolárika tento príbeh hovorí o tom, čo bolo do detských duší v rodine vkladané.

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil za Benedikta XVI. svätú omšu 4. januára v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Snímka: Mária Červená, FMA

„Bratom Ratzingerovcom sa ich hlboká detská túžba splnila. Keď sa neskôr Joseph Ratzinger ako pápež stal otcom celej katolíckej rodiny, celého ľudstva, všetko, čo mu bolo od detstva vkladané do duše, prejavil vo svojom duchovnom otcovstve. A keď mu už ubúdalo síl, prenechal kormidlo riadenia mladšiemu nástupcovi, ktorému sa stal oporou a – ako to v bežnej rodine býva – pomáhal mu svojou obetou, modlitbou, radami...“

Stanislav Stolárik sa poďakoval „za dar pápeža Benedikta XVI.“, „za jeho dar vernosti, odovzdanosti a viery, ktorý dostal v rodine“, a prial si, „aby aj naše rodiny dávali svojim deťom do vienka tento obrovský poklad“ ako základ, na ktorom raz postavia svoj život.

„Pane, buď oslávený za vzácneho pápeža Benedikta XVI., ktorý bol darom pre Cirkev. Nech odpočíva v pokoji. Amen.“

BÚ ROŽŇAVA