Ďakovali za lekárov a dobrovoľníkov

V košickej katedrále ďakovali pri svätej omši za tých, ktorí pomáhali na covidových oddeleniach počas najhoršej situácie.
Jaroslav Fabian 01.06.2021
Ďakovali za lekárov a dobrovoľníkov

Pri ďakovnej svätej omši za lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov prijalo šesť mladých zdravotníkov z rúk arcibiskupa Bernarda Bobera krst a iniciačné sviatosti. Snímka: Jaroslav Fabian

Prakticky od začiatku tohto roka začali v čase najväčších počtov nakazených a hospitalizovaných na COVID-19 v nemocniciach pomáhať kňazi ako dobrovoľníci. Táto iniciatíva sa začala najprv ako spontánna aktivita jednotlivcov.

Nakoniec sa preniesla do všetkých slovenských diecéz, kde v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb okrem kňazov pomáhajú aj desiatky rehoľníkov a rehoľníčok. Za túto službu 30. mája košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pri slávnostnej svätej omši v Dóme sv. Alžbety v Košiciach verejne poďakoval kňazom, lekárom, zdravotníkom a dobrovoľníkom v nemocniciach.

„Obdobie pandémie, ktoré sa ešte neskončilo, upriamilo našu pozornosť na zdravotníkov a lekárov, ktorí vo chvíľach skúšky vydali svedectvo o obetavosti, zodpovednosti a láske,“ začal svoj príhovor arcibiskup Bernard Bober.

„V Košickej arcidiecéze sa k nim pripojilo dobrovoľníckou službou aj 77 kňazov s rehoľníkmi a rehoľnými sestrami. Slúžili ako dobrovoľníci v deviatich nemocniciach na východe Slovenska. Pomáhali celé tri mesiace a niektorí aj dlhšie nielen duchovnou službou a útechou, ale odbremenili zdravotnícky personál aj fyzicky pri bežných úkonoch. Sami sa vyjadrili, že bolo pre nich cťou slúžiť po boku skutočných hrdinov lekárov a zdravotníkov.“

Podľa Vladimíra Grešša, generálneho riaditeľa košickej univerzitnej nemocnice, medicínske tímy šli mesiace na doraz a ponuka dobrovoľníckej pomoci im preto prišla veľmi vhod: „Na začiatku roka, keď kríza gradovala, sme sa skutočne ľudsky a odborne potešili ponuke košických kňazov vypomáhať v našej nemocnici, a ako sme sa dozvedeli, takýchto nemocníc bolo viac.

Už počas prvých dní a následne počas ťažkých mesiacov sme sa čoraz viac na nich spoliehali a oceňovali sme ich prítomnosť na covidových pracoviskách, vo vakcinačnom centre aj v zázemí nemocnice. Ich ľudská prítomnosť a ponúknutá duchovná služba boli pre mnohých v nemocnici, tak pacientov, ako aj personál, skutočne neoceniteľné.“

O dobrovoľníckej práci kňazov počas pandémie sa dozvedel i Svätý Otec František, ktorý vo svojom liste ocenil kňazské svedectvo poznačené radosťou zdieľania a bratskej pomoci trpiacim a ľuďom v ťažkostiach.