Ďakovali za manželskú vernosť

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober pozval strieborné jubilujúce manželské páry na ďakovné slávenie do košickej katedrály. Týmto spôsobom chcel poukázať na príklady vernosti v manželstve, ako i na to, že vernosť je základom šťastných rodín i Cirkvi.
Jaroslav Fabian 27.05.2019
Ďakovali za manželskú vernosť

Košickí biskupi ďakovali manželským párom za ich vernosť povolaniu. Osobne sa s nimi stretol aj emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. / Snímka: Jaroslav Fabian


Do Katedrály sv. Alžbety 26. mája prišlo vyše 160 párov z celej Košickej arcidiecézy, ktoré oslávili 25 rokov sviatostného manželstva. Arcibiskup Bober v úvode slávenia vyjadril veľkú radosť zo stretnutia a pripomenul že obnova vernosti, o ktorú sa v Roku svätých košických mučeníkov usilujeme, prežívajú aj jubilujúci manželia.

Spolu s košickým arcibiskupom celebrovali svätú omšu emetritný arcibiskup Alojz Tkáč a košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý sa manželským párom prihovoril v homílii. „Dostali sme sa do situácie, keď stále viac a viac potrebujeme mladým ľuďom ukazovať krásu sviatostného manželstva i duchovného povolania. Najmä rodičia a starí rodičia môžu prostredníctvom osobného svedectva ukázať, že niet krajšej radosti, akou je radosť z obetovania sa. Ukázať, že láska, to nie je len premenlivý pocit, ale že možno ju žiť aj na spôsob prikázania ako nám o tom hovorí Ježiš v evanjeliu,“ povedal biskup Forgáč.

Ako dodal, vernosť záväzku v manželstve patrí medzi vznešené ideály, pre ktoré sa oplatí žiť a dokonca aj zomrieť. Jubilujúcim manželom poďakoval za ich príklad vernosti. „Veľmi nás teší že dnes v našej katedrále je obrazne povedané silná koncentrácia vernosti, dnes tu totiž máme vyše 160 manželských párov z celej arcidiecézy, ktoré tohto roku oslavujú štvrťstoročie svojho manželstva. Je to krásny príklad vernosti.“

Na slávnosti nechýbala ani obnova manželských sľubov a po skončení bohoslužby každý manželský pár prijal osobitné biskupské požehnanie a pamätný list s malým darčekom.