Ďakuje kňazom v prvej línii

Trnavský arcibiskup Ján Orosch prijíma nespočetné množstvo pozitívnych vyjadrení na adresu kňazov, ktorí slúžia chorým v prvej línii alebo sa inak obetujú pre dobro koronavírusom skúšanej spoločnosti v Trnavskej arcidiecéze a na celom Slovensku.
TK KBS 16.02.2021
Ďakuje kňazom v prvej línii

Preto týmto kňazom 9. februára adresoval slová vďaky:

„Milovaní oltárni bratia, ktorí pomáhate v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb, ale aj vo svojich farnostiach chorým na COVID-19, či už duchovným alebo fyzickým, zdraviu napomáhajúcim spôsobom, chcel by som sa vám zo srdca poďakovať za túto službu a ubezpečiť vás o mojich modlitbách a eucharistických požehnaniach.“