Ďakujeme mamám za obetavú lásku

Deň matiek oslávili v druhú májovú nedeľu v Šaštíne tradičnou púťou. Uctiť si naše pozemské matky i nebeskú Matku Máriu pozvali aj viacerí slovenskí biskupi.
Ján Lauko 11.05.2021
Ďakujeme mamám za obetavú lásku

Mamy prišli do Šaštína na tradičnú púť matiek. Snímka: Ľudmila Masárová

Národná svätyňa v Šaštíne privítala 9. mája púť matiek. Slávnostnú svätú omšu celebroval Martin Šafárik. V homílii pripomenul, že materstvo v sebe zahŕňa neopísateľný rozmer obety a bolesti, ktorý prežívala aj Panna Mária:

„Ako prvá niesla Ježišov kríž, lebo milovala vôľu nebeského Otca ako svoju vlastnú. Vedela, že ten, ktorého porodila, zachraňuje svet, ľudstvo, a preto musí ustúpiť jej pozemská materinská láska pred tou Božou, ktorá túži človeku otvoriť brány neba.“

Matkám odporučil, aby sa neriadili súčasnými prístupmi, ktoré ich oberajú o hodnoty obety a sebadarovania sa. „Ste ženy kopírujúce hlavnú úlohu, ktorú na seba zobrala Panna Mária – úlohu materstva. Žena nemôže zažiť v živote nič krajšie ako materstvo.

A my, ako spoločnosť, nemôžeme očakávať od matky nič potrebnejšie ako zodpovedné materstvo, ktoré nespočíva iba v tom, že niekto počne a porodí, ale ktoré – tak ako Panna Mária – sprevádza svoje dieťa celý život,“ dodal Martin Šafárik.

Prehlbovanie vzťahu

Pri nedeľnej svätej omši v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave pozdravil matky aj rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Povzbudil ich, aby stále rozvíjali svoj vzťah s deťmi.

„Vzťah k mame nemôže byť o prázdnych slovách. Aj keď zo strany dieťaťa sa to niekedy stáva, podobne ako zo strany človeka voči Bohu. Ale kde vzťah rastie a prehlbuje sa, tieto skúšky sa vždy prekonajú. Či vo vzťahu dieťaťa k mame, alebo človeka k Bohu.

Jedno i druhé riešme so svätým Jozefom. Jedna i druhá láska za to stoja,“ povedal rožňavský biskup a zvlášť miestnych veriacich pozval, aby si prehlbovali i vzťah k Panne Márii Rožňavskej.

Nezabudnúť poďakovať

Povolanie matky ako to najkrajšie v živote ženy vyzdvihol aj trnavský arcibiskup Ján Orosch pri pravidelnej večernej eucharistickej adorácii v Kaplnke Povýšenia Svätého kríža v Trnave.

„Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú, a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť. Na príhovor našej drahej nebeskej Matky vyprosujeme im, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, aby vždy prinášali život fyzický i duchovný. A tie mamy, ktoré si Pán povolal, aby prežívali radostnú večnosť v Otcovom dome.“

Pamätať i na mamy v nebi

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský na Deň matiek s vďačnosťou a láskou v modlitbe pamätal na všetky mamy, i tie v nebi. „Všetky dnes osobitne zverujem Ježišovej Mame Márii,“ povedal. Zároveň povzbudil, aby si každý spomenul na svoju mamu v modlitbe, ale aj návštevou či telefonátom, alebo položením kytice na jej hrob.