Dary pre pápeža boli viac ako len symbolické gesto

Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) počas nedávnej návštevy Svätého Otca na Slovensku prostredníctvom prezidentky slovenskej republiky Zuzany Čaputovej odovzdali 13. septembra symbolické dary pre pápeža Františka.

Peter Slovák 30.09.2021
Dary pre pápeža boli viac ako len symbolické gesto

Páter Hilár Jozef Štefurik, OP, preberá pri svätej omši obetné dary – predmety, ktoré vo väzení vyrobili politickí väzni. Snímka: archív KPVS

Svätý Otec počas dní strávených na Slovensku svojimi slovami potvrdil, že prišiel do krajiny, kde o svojej viere aj napriek hroziacej perzekúcii ľudia hrdinsky svedčili. Aj preto bolo viac ako len symbolické, keď v Prezidentskom paláci dostal autentické dary od KPVS.

Sú to reprodukcie predmetov, ktoré tajne vyrobili politickí väzni. Ide o väzenský ruženec z chleba od Jána Bachratého, väzenskú výšivku – modlitbu od Veroniky Semanovej a väzenský ruženec z povrazu od blahoslaveného dona Titusa Zemana.

Na zadnej strane obrazov je vysvetľujúci text v slovenskom a talianskom jazyku. Všetci traja autori originálnych predmetov už nie sú medzi nami.

Predstavili ich na sviatok Narodenia Panny Márie

Členovia KPVS predstavili dary pre pápeža už na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra v Konvente blahoslavenej Imeldy Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy v Dunajskej Lužnej.

Pri svätej omši, ktorú celebroval páter Hilár Jozef Štefurik, OP, ich priniesli ako obetné dary. Zároveň pri tejto vzácnej príležitosti delegácia KPVS udelila medailu za utrpenie spôsobené komunistickým režimom sestre Benedikte Valčovej.

Keďže od 1. januára tohto roku majú aj internované rehoľníčky legislatívne postavenie politického väzňa, KPVS im postupne udeľuje medaily politických väzňov.

Zrod myšlienky

Katolícke noviny požiadali predsedu KPVS Petra Sandtnera, aby nám priblížil zrod idey darov pre Svätého Otca Františka.

„Keď ma podpredseda KPVS Branislav Borovský informoval o myšlienke, či by aj bývalí politickí väzni nedali nejaký dar pápežovi Františkovi, keď príde na Slovensko, hneď mi ako prvé napadli práve predmety, ktoré politickí väzni tajne vyrábali vo väzení a za ich objavenie im hrozil sprísnený trest.

Práve tie im dodávali silu, keďže boli prepojené s ich modlitbou, ktorá im pomáhala znášať ťažké utrpenie, nedať sa zlomiť k zrade a odpúšťať tým, ktorí im ubližovali.“

Zarámované symbolické dary pre pápeža Františka. Snímka: archív KPVS

Príklad hodný nasledovania

Tieto veci z väzenia evokujú obraz morálneho víťazstva tých, ktorí sa v ňom ocitli iba preto, že vyznávali vieru a pravdu.

Je to pamiatka, ktorá ich obetu posúva ako príklad hodný nasledovania ďalším generáciám. Pokračuje predseda KPVS: „Pôvodne mali byť dary dva: väzenský ruženec ako symbol utrpenia politických väzňov – mužov a väzenská výšivka ako symbol utrpenia politických väzenkýň – žien, neskôr k nim bol pridaný aj väzenský ruženec blahoslaveného dona Titusa Zemana.

Nie je až tak veľa trojrozmerných predmetov, ktoré by boli pamiatkou na politických väzňov, keďže vo väzení bolo zakázané čokoľvek vyrobiť, mať pri sebe a ešte náročnejšie to bolo dostať von za múry väzenia. Preto sú práve tieto predmety mimoriadne vzácnou pamiatkou.“ Okrem toho treba podotknúť, že KPVS dá vyrobiť kópie darov a vystaví ich pre verejnosť.

Okrem ruženca aj výšivka

„Návrh na darovanie darov pápežovi Františkovi ma zastihol práve deň po odhalení pamätnej tabule väzneným ženám v Zborove, takže som mal hneď v tom jasno, že výšivka Veroniky Semanovej by mala byť jedným z darov.

Tiež aj väzenský ruženec Jána Bachratého, keďže ho už raz dal požehnať pápežovi Jánovi Pavlovi II. ako symbol utrpenia politických väzňov. Keď som oslovil príbuzných týchto politických väzňov o poskytnutie darov, všetci to považovali za veľkú česť.

Rád by som za to poďakoval Helene Bachratej, Michalovi Radošinskému, dominikánskemu pátrovi Hilárovi Jozefovi Štefurikovi a farárovi v Zborove Petrovi Novákovi.

Tiež vyjadrujem vďaku rehoľným sestrám saleziánkam za preklad textov do talianskeho jazyka, ako aj Kancelárii prezidenta SR, že zabezpečila odovzdanie darov pápežovi Františkovi,“ dopĺňa Peter Sandtner.

Samotná Veronika Semanová v minulosti opísala, ako k vytvoreniu výšivky došlo: „Originál tejto výšivky bol zhotovený pomocou klinca, ktorý som našla v škáre drevenej podlahy. Alebo mi ho poskytla sama Božia prozreteľnosť?

Materiálom mi boli dve vreckovky, ktoré mi už nebohá mama pribalila do balíčka z domova. Jedna vreckovka bola z ľanového plátna, pretkávaná farebnými niťami, ktoré som použila na výšivku. Bola to práca za veľmi ťažkých väzenských podmienok (obrátená chrbtom k dverám, aby bachar nezbadal ani pohyby rúk).“

Peter Sandtner oceňuje rehoľnú sestru Benediktu Valčovú. Snímka: archív KPVS

Nech sme darom pre druhých

V záhrade Prezidentského paláca Svätý Otec naznačil: „Nemá zmysel sťažovať sa na minulosť, treba si vyhrnúť rukávy a spolu budovať budúcnosť. Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte na vaše nádherné Tatry.“

Aby obety politických väzňov nezostali len v spomienkach, ale boli materiálom na tvárnenie spravodlivej budúcnosti, je dôležité, aby myšlienky a slová, ktoré odzneli z úst hlavy Cirkvi počas návštevy Slovenska, podnietili zmenu nášho správania a postojov. Veď každý je darom a môže zo života urobiť dar.