DekaCert uplatňuje Desatoro v praxi

Konferencia zameraná na uplatňovanie kresťanských hodnôt v práci charitných zamestnancov a ich spolupracovníkov sa uskutočnila 12. apríla v Dome Xaver v Badíne.
Lívia Dvorská 16.04.2024
DekaCert uplatňuje Desatoro v praxi

SNÍMKA: LÍVIA DVORSKÁ

Na konferencii odzneli skúsenosti s aplikáciou programu DekaCert a najmä jeho hodnôt. „Treba byť blízko pri núdznom, napĺňať potreby človeka, vytvoriť si a zachovať jednotu a súdržnosť v tejto práci,“ povedal generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech.

Účastníkom sa prihovoril aj prezident SKCH, žilinský biskup Tomáš Galis. Zdôraznil, že pri dávaní dobra je dôležité, aby začal každý od seba.

Vedúca projektu Daniela Petrášová vysvetlila, že projekt sa prioritne venuje téme kresťanských hodnôt v charitnej praxi, spiritualite Charity a kresťanskému manažmentu kvality v Charite podľa Desatora (deka) Božích prikázaní.

„Tento etický program v rámci svojich princípov implementujeme do charitatívnych organizácií, preškoľujeme pracovníkov a certifikujeme lektorov. Projekt sa dotýka všetkých oblastí fungovania Charity a otvára ďalšie možnosti na rozvoj služieb a vzájomnú inšpiráciu,“ dodala.