Deo gratias, otec Akvinas

Rozlúčka s pátrom Akvinasom Jurajom Gaburom OP sa konala vo Zvolene, ktorý bol poslednou rehoľnou asignáciou zosnulého najstaršieho rehoľníka.
Ján Lauko 08.04.2019
Deo gratias, otec Akvinas

Zádušnú svätú omšu slávili v Kostole sv. Dominika vo Zvolene na sídlisku Západ. / Snímka: Lukáš Tomko


Konvent sv. Dominika na zvolenskom sídlisku Západ–Tepličky bol miestom, kde páter Akvinas prežil posledné aktívne roky svojho života. Na jeho sklonku odišiel k bratom do Dunajskej Lužnej, kde si ho 29. marca vo veku 104 rokov Pán povolal do večnosti. Zrejme najstaršieho rehoľníka na Slovensku pochovali na cintoríne vo Zvolene vedľa jeho spolubratov.

Zádušnú svätú omšu celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, rehoľný spolubrat zosnulého rehoľníka. V homílii pripomenul vernosť pátra Akvinasa Kristovmu kňazstvu aj v podmienkach prenasledovania a väznenia. Za tento príklad vytrvalosti mu vzdal vďaku: „Drahý otec Akvinas, Pán Boh zaplať za tvoj príklad a za všetko, čo si urobil. Ty si nikdy netúžil po kariére, ty si bol vždy kňazom Ježiša Krista. Deo gratias!“

Prítomným sa prihovoril aj provinciál Slovenskej provincie Rehole dominikánov Damián Mačura. „Je prirodzené, že cítime smútok, keď sa lúčime s otcom Akvinasom. Ale nech nás dnes prežiari aj hlboká kresťanská radosť; radosť z jedného naplneného života, lebo my dnes odprevádzame k Bohu niekoho, kto zomrel v povesti svätosti.“

Pohrebné obrady viedol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý pochádza z farnosti Bratislava–Kalvária, kde otec Akvinas pôsobil a bol aj jeho primičným kazateľom.