Deťom je potrebné vrátiť učebný režim

Symbolicky na Medzinárodný deň detí sa po vyše dvoch mesiacoch vrátila do škôl časť žiakov. Po uvoľnení opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu koronavírusu, mohli dobrovoľne nastúpiť do škôl žiaci prvého až piateho ročníka základnej školy. Otvorili sa takisto škôlky. O otvorení škôl sme sa rozprávali s učiteľkou Zuzanou Tkáčovou z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach.
Ján Lauko 01.06.2020
Deťom je potrebné vrátiť učebný režim

Aj keď žiaci nebudú preberať nové učivo a ich čas v škole bude skôr o hrách a opakovaní si prebratého učiva, viacerí učitelia návrat školákov schvaľujú. Deťom je podľa nich potrebné obnoviť školský režim, systematizovať poznatky a podporiť ich opätovnú socializáciu v kolektíve. / Snímka: Erika Litváková


Tí, ktorí nastúpili do škôl, však nebudú doháňať zameškané učivo, ale skôr si opakovať, precvičovať, prípadne sa venovať herným didaktickým aktivitám. „Myslím si, že je to správne, keďže po takom dlhom režime v dištančnej forme je potrebné predovšetkým vrátiť deťom učebný režim, systematizovať poznatky a podporiť ich opätovnú socializáciu v kolektíve,“ uviedla pre KN Zuzana Tkáčová, víťazka prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska.

Neobáva sa, že by učitelia nemali v zásobe pre deti veľké množstvo zaujímavých učebných, kreatívnych aj herných činností. „V tom je naozaj ich pedagogické majstrovstvo a aj to je dôvodom, že sa deti už tešia do škôl.“


Aj starší žiaci by si mali vytvoriť rozvrh dňa

Zuzana Tkáčová je učiteľkou na gymnáziu, ktorých sa uvoľnenie opatrení netýka, keďže starší žiaci pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. To spočiatku, keď sa zavreli školy, prinieslo výzvy pre učiteľov i samotných žiakov. Bolo potrebné sa popasovať s mierou učiva, ktorú boli žiaci v dištančnej forme schopní spracovať, ako aj optimalizovať množstvo úloh, ktoré dostávali. Učiteľka z košického gymnázia však skonštatovala, že mnohí si za uplynulé týždne našli funkčný model takejto podoby výučby. „Napriek chaosu v prvých týždňoch, v súčasnosti je už situácia pomerne stabilizovaná a učitelia vedia, že určite sa nemusí stihnúť prebrať všetko učivo.“

Žiaci, ktorí pokračujú v dištančnej forme vzdelávania, by podľa Zuzany Tkáčovej mali nadviazať na nastavenú komunikáciu so svojimi učiteľmi a vytvoriť si vlastný, no pravidelný a systematický učebný rozvrh v priebehu dňa. „Aby si nevytvárali záťažové situácie, keď musia naraz splniť nahromadené veľké množstvo úloh z viacerých dní.“


Nový pohľad na výučbu

Viacerí učitelia začali vytvárať rôzne projektové zadania vhodné na domácu prípravu, ktoré sú pre žiakov motivujúce a pomáhajú im prepájať poznatky atraktívnou a zážitkovou formou. V tejto súvislosti Zuzana Tkáčová poznamenala, že je dôležité, aby sa učitelia pokúsili vytvárať i zadania pre skupinovú prácu žiakov, keďže starší žiaci sú otvorení rôznym možnostiam online komunikácie so svojimi spolužiakmi, čím je možné udržiavať sociálny rozmer výučby aj v dištančnej forme.

„Osobne si myslím, že takéto kritické obdobie, ktoré nám pandémia koronavírusu priniesla, pomohlo i v pozitívnom smere zmeniť myslenie a pohľad na výučbu a jej rôzne podoby ako u žiakov, tak aj u učiteľov. Ak sa z týchto pozitívnych skúseností poučíme a inšpirujeme, určite zvládneme ostávajúce týždne do prázdnin, aby sme sa, dúfajme, po prázdninách na jeseň mohli opäť všetci stretnúť v škole,“ dodala Zuzana Tkáčová.
 


Ako vyzeral prvý deň


Školské zariadenia sa museli riadiť usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podľa ktorého boli žiaci na základných školách rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 osôb, v materských školách mohlo byť v skupinke najviac 15 detí. Aby sa eliminovalo riziko šírenia ochorenia COVID-19, žiaci si pri vstupe do školy museli dezinfikovať ruky a podstúpiť meranie teploty.

Svoje brány otvorili aj cirkevné školy, medzi nimi i Spojená škola sv. Uršule v Bratislave. Žiaci disciplinovane dodržiavali všetky opatrenia, mnohí sa na meranie teploty digitálnym teplomerom aj tešili. Všetci však boli nadšení, že sa opäť zišli s kamarátmi. Jedinou námietkou bolo, že teraz budú musieť znova ráno skoro vstávať.

Pre rodičov je zasa výhodou, že si budú môcť lepšie naplánovať pracovnú časť dňa.