Diecéza má nové pútnické miesto

Už roky je kalvária v Banskej Štiavnici cieľom mnohých pútnikov. Teraz bola oficiálne vyhlásená za diecézne pútnické miesto Banskobystrickej diecézy.
Slavomír Michna 16.09.2019
Diecéza má nové pútnické miesto

Dekrét o vyhlásení banskoštiavnickej kalvárie za diecézne pútnické miesto odovzdal osobne banskobystrický biskup Marián Chovanec. / Snímka: Marián Garai


Na kalvárii v Banskej Štiavnici sa 13. – 15. septembra konala už tradičná púť. Tohtoročná bola výnimočnejšia o vyhlásenie banskoštiavnickej kalvárie za pútnické miesto Banskobystrickej diecézy k úcte Umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista s hlavným sviatkom Povýšenia Svätého kríža.

Dekrét o tomto vyhlásení odovzdal osobne banskobystrický biskup Marián Chovanec, ktorý tak urobil po svätej omši, ktorú 13. septembra slávil na vrchole kalvárie. Svätej omši predchádzala procesia od Svätých schodov s relikviou Svätého kríža.

Podľa spomínaného dekrétu má táto forma úcty k Pánovmu umučeniu a smrti prispievať k väčšiemu zjaveniu Božej lásky žiariacej z Ježišových rán a prebodnutého boku.

V sobotu na sviatok Povýšenia Svätého kríža slávil svätú omšu pri takzvanom Dolnom kostole farár Ľudovít Frindt a keďže popri zastaveniach krížovej cesty má táto kalvária aj zastavenia siedmich bolestí Panny Márie, konala sa tam aj nedeľná slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, pri ktorej bol slávnostným kazateľom benediktín František Štrba OSB.