Diecézy sa spojili v príprave na manželstvo

Dopyt snúbencov po kurzoch prípravy na manželstvo nezastavila ani pandemická situácia. Protipandemické opatrenia však neumožňujú organizovať kurzy prípravy na manželstvo v klasickej prezenčnej forme, preto sa niektoré organizačné tímy spojili do online kurzov prípravy na manželstvo.
TK KBS 11.05.2021
Diecézy sa spojili v príprave na manželstvo

Počas prvého májového víkendu sa ukončil online denný kurz prípravy na manželstvo, ktorý bol výnimočný spoluprácou Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach so Spišskou diecézou – spojili sa snúbenci, lektori, animátorské páry i kňazi z dvoch diecéz v jednom kurze.

Spolu 37 snúbeneckých párov absolvovalo v troch dňoch (počas nedieľ) deväť tematických stretnutí podľa metodiky Rady KBS pre rodinu s rôznymi lektormi, odborníkom lekárom a kňazmi. Každá téma mala aj priestor na diskusiu v menších skupinách vedených animátorskými pármi manželov.

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach poďakovalo všetkým zapojeným za aktívnu účasť, najmä manželským párom, ktoré sa dlhodobo venujú službe prípravy snúbencov, odovzdávajú skúsenosti a svedčia príkladom svojho manželského či rodinného života.