Dišpenz končí, podávanie Eucharistie na ruku ostáva

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Rozhodnutie prijali počas 96. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo 16. a 17. júna na Donovaloch.
TK KBS 18.06.2020
Dišpenz končí, podávanie Eucharistie na ruku ostáva

Výnimku z povinnej účasti majú tí, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku. / Ilustračná snímka: Erika Litváková


„Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach,“ píše sa v správe z plenárneho zasadania.

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu pre iné chronické ochorenia alebo pooperačné stavy). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať Eucharistiu na ruku, o ktorom biskupi rozhodli na čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Slovenskí biskupi poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety počas pandémie koronavírusu.


Stretnutie mladých preložili

Rada KBS pre mládež a univerzity navrhla plénu zmenu termínu Národného stretnutia mládeže, ktoré bolo pôvodne ohlásené na rok 2021. Plénum rozhodlo o preložení stretnutia na rok 2022.

Biskupi takisto schválili podporu vo výške 5-tisíc eur pre Cirkev v Albánsku, ktorá sa snaží obnoviť významnú starobylú katolícku svätyňu v Deje, zničenú v časoch komunistického prenasledovania.

KBS si na zasadaní vypočula aj správu o činnosti Katolíckeho biblického diela, ktoré predstavilo aplikáciu Rok Božieho slova a projekt Liturgických čítaní.

Na plenárnom zasadaní sa prvýkrát zúčastnil aj novovymenovaný spišský pomocný biskup Ján Kuboš, ktorého biskupská vysviacka je naplánovaná na 24. júna.


Biskupi sú za voľnú nedeľu

KBS vydala takisto vyhlásenie k téme voľnej nedele:

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas korona krízy správali zodpovedne a prispeli tak k ochrane ľudských životov. Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa znovu rozbieha. Neprehliadnime však varovanie, ktoré nám kríza ukázala. Neprestajná záťaž kladená na ľudí a na prírodu nemôže zostať bez následkov. Je čas zamyslieť sa a zvážiť priority.

Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže tým poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých ostatných: keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života.

Nepremárnime šancu, ktorá sa nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou. Všimnime si múdrosť našich predkov inšpirovanú Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej nedele, ktoré dobre funguje v moderných krajinách.

Našim zákonodarcom v tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie ľudí aj zeme vypočuli (porov. pápež František, encyklika Laudato si´, 49).“