Dlhodobý zákaz verejných bohoslužieb je neúnosný

Slovenskí biskupi na 98. plenárnom zasadnutí 16. februára schválili text listu, ktorý zaslali predsedovi vlády SR a jej členom. Prosia v ňom o nájdenie nastavenia opatrení k duchovným potrebám počas pandémie, ktoré by aspoň sčasti umožnili účasť na bohoslužbách. List prinášame v plnom znení.
TK KBS 23.02.2021
Dlhodobý zákaz verejných bohoslužieb je neúnosný

Obraciame sa na vás v situácii, ktorá je pre Slovensko mimoriadne náročná. Citlivo vnímame problémy spôsobené ochorením COVID-19. Rešpektujeme prijímané opatrenia a apelujeme na ich dodržiavanie.

Naši duchovní s ochotou slúžia na covidových oddeleniach – nielen ako kňazi, ale aj ako dobrovoľníci, sanitári či pomocníci. Vieme preto „z prvej ruky“ o vážnosti situácie. Napokon, aj žiaľ, ktorý zdieľame s ľuďmi pri pohreboch, sa stal našou každodennou skúsenosťou.

Zároveň vám však chceme povedať aj o duchovnom trápení, s ktorým sa na nás obracia čoraz viac veriacich. Svätá spoveď a sväté prijímanie pre nich boli vždy zdrojom povzbudenia, sily a vnútornej rovnováhy. Teraz sú však mesiace bez sviatostí a nemajú legitímny spôsob, ako ich prijať.

To prehlbuje utrpenie, ktoré priniesla pandémia. Úzkosti a konflikty, ktoré mnohí dokázali tlmiť vďaka sviatostiam, nadobúdajú na sile. Dokonca psychológovia, ktorých naši duchovní svojou službou odbremeňovali, teraz hovoria o veľkom tlaku nových prípadov.

Veriaci majú pocit, že ich Cirkev v ťažkom čase opustila. Opatrenia nám však prakticky zväzujú ruky a znemožňujú pôsobenie. Nejde len o hromadné podujatia, ale aj o individuálnu pastoračnú službu. Pritom okolité krajiny také tvrdé reštrikcie cirkvám nezaviedli.

Mrzí nás, keď na niektorom mieste ľudia stratili trpezlivosť a prekročili pravidlá, hoci na ne stále upozorňujeme. Máme vytrvalú ochotu spolupracovať na zápase s pandémiou. Prosíme vás však o pochopenie našej situácie.

Prosba o primeranejšie opatrenia

Sme ochotní zniesť obmedzenia: avšak úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb, ako aj
praktické znemožnenie vysluhovania sviatostí je neúnosné.

Vedení čoraz naliehavejšími prosbami našich veriacich vás aj my žiadame, aby ste našli iný, primeraný spôsob nastavenia opatrení vo vzťahu k duchovným potrebám, aspoň podľa toho, ako je to v blízkom zahraničí, v podobnej pandemickej situácii.

Stále napríklad rastie počet vyliečených a zaočkovaných, ktorí by sa mohli zúčastňovať na bohoslužbách bez rizika ohrozenia. Bohoslužby zároveň nemožno vnímať len v optike „verejných zhromaždení“; uplatňuje sa na ne základné ľudské právo vyplývajúce z náboženskej slobody.

Duchovný rozmer nemožno považovať za druhoradý

Svätý Otec František to vo svojom príhovore diplomatickému zboru 8. februára 2021 zdôraznil týmito slovami: „Nevyhnutnosť zabrániť šíreniu vírusu mala dopad aj na viaceré základné slobody, vrátane náboženskej slobody: obmedzila slávenia aj vzdelávacie a charitatívne činnosti spoločenstiev viery.

Netreba však zabudnúť, že náboženská dimenzia predstavuje základný aspekt ľudskej osobnosti aj spoločnosti, ktorý nemôže byť vyčiarknutý; a že aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu.

Sloboda náboženského slávenia nie je len dôsledkom slobody zhromažďovania, ale esenciálne pramení z práva na náboženskú slobodu, ktorá je primárnym a základným ľudským právom.

Je preto nevyhnutné, aby táto sloboda bola rešpektovaná, chránená a zastávaná občianskymi autoritami, rovnako ako zdravie a fyzická integrita. Okrem toho dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.“

Žiadame vás s úctou, aby ste tieto skutočnosti primerane vzali do úvahy. Do vašej práce pre dobro Slovenska vám spoločne vyprosujeme mnoho síl, pevné zdravie a hojnosť Božieho požehnania.