Dnes sa začína Rožňavská novéna

V nedeľu 16. októbra sa v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave začína Rožňavská novéna. Vyvrcholí 24. októbra. Hlavné motto druhého ročníka novény, ktorá sa koná v Roku manželstva a rodiny, je: Mária, Matka Cirkvi a každej rodiny. Pri tejto príležitosti si pripomeňme históriu obrazu a úcty k Panne Márii Rožňavskej.
Silvia Lörinčíková 16.10.2022
Dnes sa začína Rožňavská novéna

Obraz Panny Márie Rožňavskej. Snímka: archív Biskupského úradu Rožňava/sr. Mária Červená, FMA

Obraz a úcta

Posledná fáza stavovských nepokojov spôsobila v každom meste hospodárske, vojenské škody, šírenie chorôb a straty na životoch.

Aj v Rožňave obyvateľstvo zdecimoval mor, ktorý postihol mesto od mája až do polovice augusta roku 1710, keď zomrelo až 2025 obyvateľov mesta.

Ďalšia, no oveľa dlhšia krajinská pandémia zasiahla Uhorsko v rokoch 1731 až 1744.

K morovej epidémii sa viaže votívny obraz typu Mariahilf - Madony s Dieťaťom s rozmermi 155 x 76 cm, ktorý bol pôvodne umiestnený v zimnej kaplnke rožňavskej katedrály.

Obraz je dielom neznámeho autora z obdobia okolo roku 1700.

Namaľovaný je podľa známeho rímskeho obrazu Salus populi romani, pred ktorým sa pri návšteve Ríma modlili sv. Cyril a Metod a ich žiaci.

Na obraze je nápis: FIDeLIs Mater soCIetatIs IesV, protegIto a pestis Labe eXItIIsque RosnaVIenses.

V preklade to znamená: Verná Matka, ochraňuj Spoločnosť Ježišovu a Rožňavčanov od zla nákazy a zániku (smrti).

Nápis ukrýva chronostikon M D C LL X VV IIIIIIIIII I. Vyjadruje rok 1731.

V čase morovej epidémie - podľa vzoru stredovekých procesií nariadených sv. Gregorom Veľkým - prostredníctvom tohto obrazu jezuitskí pátri v modlitbových procesiách vyprosovali a vyprosili zastavenie moru v meste v uvedenom roku.

 

Dar a modlitba

V septembri 2018 pri príležitosti 15. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. v Rožňave (13. 9. 2003) dostala každá farnosť Rožňavskej diecézy obraz Panny Márie Rožňavskej ako dar. A zaviedla sa pravidelná modlitba k Panne Márii Rožňavskej (vždy 16. deň v mesiaci - v deň modlitieb za diecézu a otca biskupa).

K Panne Márii Rožňavskej sa veriaci v diecéze s dôverou utiekali aj počas pandémie koronavírusu v roku 2020. Jej obraz si dali do svojich príbytkov a spoločne sa modlili.

Niektorí kňazi prechádzali s Eucharistiou a obrazom Panny Márii Rožňavskej cez svoje farnosti a žehnali ich. Tak to bolo aj v Rožňave.

Rožňavská diecéza sa s dôverou utiekala o pomoc, ochranu a orodovanie aj k sv. Jozefovi, mocnému pomocníkovi.

Z balkóna biskupskej rezidencie, ktorá je v blízkosti morového stĺpa, rožňavský biskup Stanislav Stolárik počas celého mája 2020 po mariánskej pobožnosti udeľoval požehnanie všetkým prítomným, ktorí sa zišli na spoločnej modlitbe na námestí, ale aj celej diecéze a všetkým ľuďom zjednoteným v modlitbe a úmysle.

Denné požehnanie trvá stále.

Kópiu obrazu Panny Márie Rožňavskej 8. decembra 2020 požehnali a umiestnili pri vstupe do katedrály.

Nachádza sa pod ramenom kríža, ktorý bol pri oltári Pod Rákošom, kde Ján Pavol II. slávil svätú omšu v roku 2003.

Obraz je prejavom vďaky za ochranu počas pandémie koronavírusu v roku 2020. Tiež je povzbudením pre veriacich, aby aj naďalej vzývali Pannu Máriu Rožňavskú o pomoc.

 

Rožňavská novéna

Prvá Rožňavská novéna sa konala 16. až 24. októbra 2021.

Táto novéna k Panne Márii Rožňavskej sa bude konať každý rok v rovnakom čase, teda aj tento rok.

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik o úmysle novény hovorí:

„Chceme ďakovať Panne Márii za jej pomoc; odprosiť ju za všetko, čím sme jej ublížili; a prosiť ju, aby nám ona vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi. Často volajme: Panna Mária Rožňavská, Záchrana nášho ľudu, oroduj za nás!“

ZDROJ: Biskupský úrad Rožňava/Silvia Lörinčíková