Do radov kňazov pribudli nové sily

V sobotu 20. júna sa Cirkev na Slovensku rozrástla o ďalších novokňazov. Vysviacku z rúk biskupov prijali 14 ordinandi.
Katolícke noviny 22.06.2020
Do radov kňazov pribudli nové sily

Kňazská vysviacka v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule / Snímka: Ľubomír Krett


Banská Bystrica

Banskobystrický biskup Marián Chovanec udelil vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici posvätný stav presbyterátu trom diakonom – Martinovi Garajovi, Matejovi Izraelovi a Martinovi Ščúrymu.

Biskup Chovanec v homílii poznamenal, že kňaz je v tomto svete znakom Božej lásky, ktorý sprítomňuje Boha. Hoc môže byť kňaz aj starý alebo nevládny, stále je znakom, znamením Božieho vyvolenia. Má to byť na ňom vidieť. Jeho život má upozorňovať na Boha a Božie veci.

Banskobystrický biskup svätencov takisto povzbudil na celoživotnú kňazskú i ľudskú obetu: „Dnes slávime sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Bohu sa páči čisté a sväté srdce. Mať krásne srdce znamená žiť svoje kresťanské povolanie a – zvlášť v kňazskom živote – obetovať sa tak ako Kristus.“
(Peter Lupták)


Spišská Kapitula

V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule prijali sviatosť kňazstva z rúk spišského biskupa Štefana Sečku štyria kandidáti: Peter Kalis, Marek Puškaš, Tomáš Rušin a Štefan Štellmach.

Spišský biskup v príhovore uviedol, že prijatie kňazského svätenia je víťazstvom samého Krista. Kandidátom kňazstva dal za vzor Pannu Máriu, ktorá kázala svadobčanom: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Vyzdvihol dve skutočnosti – srdce milujúce do krajnosti a ruku (dlaň) pracujúcu pre dobro človeka. Novokňazom sa dáva do rúk Božie slovo, ktoré ľudí nielen poúča, ale hlavne im prináša spásu. Na posvätenie svojich bratov a sestier budú ako kňazi vysluhovať sviatosti spásy.

Na záver biskup Sečka pripomenul kandidátom, že tento deň pre nich nie je len dňom „Hosanna“, ale má byť začiatkom ich úplného zjednotenia s Kristom.
(Marián Marhefka)


Košice

Z rúk košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera prijali v Katedrále sv. Alžbety kňazskú vysviacku siedmi diakoni: Dominik Adamčík, Boris Byčánek, Jakub Farkaš, Matej Futej, Marek Pich, Karol Saksa a František Sokyra. Po vkladaní rúk arcibiskupa na hlavu a po slovách konsekračnej modlitby sa vďaka milosti Ducha Svätého stali z prítomných diakonov kňazi.

V úvode homílie arcibiskup Bober vyjadril radosť z novokňazov. „Do našich radov pribudnú nové sily, noví ľudia, nový elán a nová tvorivosť. Preto je dnes naša vďačnosť zameraná ponajprv na Darcu všetkých darov, dobra a radosti: Bože, ďakujeme ti za povolania, ktoré si nám daroval a ktoré si formoval.“

Arcibiskup novokňazov upozornil, že pri spolupráci na Božom diele nemôžu čakať ľudskú odmenu a pohodlný život. Boh má totiž iné kritériá. „Budete sprítomňovať živého Krista v kúsku chleba a vína vždy, keď pri svätej omši autenticky, v Ježišovom mene vyslovíte slová: Toto je moje telo a toto je moja krv. Sprítomňujte Ježiša nielen pri oltári, ale celým svojím životom. Lebo keď sa Kristus zverí do vašich kňazských rúk, aby zveľaďoval svoju Cirkev, vy sa musíte úplne spoliehať na neho. Láska k Ježišovi je dušou a koreňom kňazskej služby.“
(Jaroslav Fabian)