Do Spolku svätého Vojtecha zavítal apoštolský nuncius

Deň pred sviatkom sv. Mikuláša 5. decembra zavítal do Spolku svätého Vojtecha v Trnave apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.

Martina Grochálová 06.12.2023
Do Spolku svätého Vojtecha zavítal apoštolský nuncius

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli zavítal 5. decembra do Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Snímka: Lenka Bebjaková

„Prišiel som k vám s jediným cieľom,“ prihovoril sa na začiatku svätej omše zamestnancom najväčšieho katolíckeho vydavateľstva v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, „chcem vám vyjadriť vďaku za všetko, čo robíte. A to nielen pre evanjelizáciu, ale aj pre kultúru.“

V homílii apoštolský nuncius vyzdvihol dôležitosť kresťanskej nádeje, ktorá je symbolom Adventu.

Citoval pápeža Františka, ktorý nás nabáda, aby sme Advent neprežívali ako indiferentní, vlažní a ospalí kresťania, ktorí sa na dianie navôkol pozerajú akoby opretí o zábradlie balkóna, všetko komentujú a kritizujú, ale nič nerobia.

Kresťania majú byť podľa pápeža Františka dynamickí, lebo práve dynamizmus je znakom nádeje.

„Nádej je medzi tromi teologálnymi čnosťami najmenšia, ale najdôležitejšia,“ povedal Nicola Girasoli, odvolávajúc sa na francúzskeho mysliteľa Charlesa Péguyho a dodal, že nádej je čnosťou pokorných.

„V duchu pokory vydávate knihy a prostredníctvom nich sa dotýkate sŕdc ľudí,“ zdôraznil.

Na konci svätej omše, ktorú celebroval s riaditeľom SSV Ivanom Šulíkom a tajomníkom SSV Danielom Dianom, odovzdal apoštolský nuncius riaditeľovi SSV pamätný list na svoju návštevu, ako aj medailu pápeža Františka.

 

Pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík obdaroval apoštolského nuncia Nicolu Girasoliho sladkou dobrotou. Snímka: Martina Grochálová

 

Po svätej omši priblížil pracovníkom SSV synodalitu v chápaní pápeža Františka.

„Synodalita kladie dôraz na Cirkev ako spoločenstvo, znamená kráčať spolu. Do nášho spoločenstva máme priberať druhých a nikoho nevylučovať. Synodálna Cirkev nesúdi, ale váži si ľudí nie preto, čo robia, ale preto, že sú.“

Apoštolský nuncius odpovedal aj na otázky prítomných a sám sa opýtal, čo je na ich práci v súčasnosti najťažšie.

Nicola Girasoli sa narodil v Bari, teda v meste, kde je pochovaný sv. Mikuláš, a zároveň je spojené s úctou k tomuto obľúbenému svätému.

„Slávime dokonca dva sviatky sv. Mikuláša – jeden 8. mája na pamiatku prenesenia jeho tela do Bari a druhý 6. decembra. Svätý Mikuláš je uctievaný aj v Pravoslávnej cirkvi, preto ho možno chápať ako patróna jednoty,“ povedal apoštolský nuncius, ktorý dostal meno práve po sv. Mikulášovi.

MARTINA GROCHÁLOVÁ