Do večnosti odišiel kňaz Pavol Gavenda

Po dlhej a ťažkej chorobe odišiel 29. apríla vo večerných hodinách vo veku nedožitých 66 rokov do nebeského domova kňaz Žilinskej diecézy Pavol Gavenda. Aktívne spolupracoval s časopisom Duchovný pastier, so Spolkom svätého Vojtecha i s Katolíckymi novinami, pre ktoré na tento rok pripravil homílie.
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 04.05.2021
Do večnosti odišiel kňaz Pavol Gavenda

S homíliami z pera Pavla Gavendu sa budú čitatelia KN stretávať v liturgickej prílohe Deň Pána aj naďalej, keďže Pavol Gavenda pripravil príhovory vopred na celý liturgický rok. Snímka: archív SSV

Autorov homílií v Katolíckych novinách zvyčajne predstavujeme na konci liturgického roka, v tomto prípade však robíme výnimku.

Keď sme Pavla Gavendu ani nie pred rokom oslovili, aby bol autorom homílií v ďalšom liturgickom roku, ochotne súhlasil. Obratom pripravil chýbajúce homílie z predchádzajúceho roka a zároveň poslal texty na celý ďalší rok – čo sa doteraz nijakému autorovi nepodarilo a z čoho mali veľkú radosť predovšetkým v redakcii Katolíckych novín.

Bol to človek a kňaz, ktorý bol ochotný vždy pomôcť, na ktorého sa bolo možné s dôverou obrátiť a vždy sa dalo na neho spoľahnúť – a to napriek ťažkej chorobe, ktorá opakovane vstúpila do jeho života.

Pavol Gavenda sa narodil 19. septembra 1955 v Opatovej (okres Trenčín), za kňaza bol vysvätený v roku 1978. Ako kaplán pôsobil v Turzovke a Nitre-Hornom meste, ako správca farnosti či farár v Štiavniku, vo Veľkých Bieliciach, v Dohňanoch, Lúkach, Lednických Rovniach, Trenčianskej Turnej a Pružine.

Od roku 2018 žil na dôchodku v Trenčíne. Bol členom redakčnej rady teologickej revue Duchovný pastier a ako redaktor koordinoval v časopise rubriku Homílie. Pre Spolok svätého Vojtecha pripravil novénu pre chorých s názvom Krížom k nádeji, ktorú dostanú členovia SSV ako jednu z členských publikácií na rok 2022.

Pre mnohých z nás, ktorí sme ho osobne poznali, stal sa vzorom v tom, aký bol zorganizovaný, zodpovedný a akú zbierku homílií počas rokov svojho kňazského života zhromaždil. No najviac sa nás dotýkalo to, ako statočne a pokorne znášal svoje ťažké utrpenie.

Pohrebnú svätú omšu za zosnulého kňaza Pavla Gavendu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis v nedeľu 2. mája na miestnom cintoríne v Trenčíne-Opatovej; homíliu predniesol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ.

Pohrebné obrady vykonal rožňavský biskup Stanislav Stolárik spolu s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom. Nebeskému Otcovi ďakujeme za dar jeho života a prosíme, aby ho s láskou prijal do svojho náručia.