Do večnosti odišiel Štefan Hanakovič

Vo veku 88 rokov zomrel 10. júna slovenský bibliograf a bývalý riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Štefan Hanakovič.
Ivan Šulík riaditeľ Spolku sv. Vojtecha 12.06.2020
Do večnosti odišiel Štefan Hanakovič

Štefan Hanakovič pri prezentácii knižného diela Dejiny Spolku sv. Vojtecha / Snímka: Jozef Škoda


Narodil sa 20. augusta 1931 v Košolnej v okrese Trnava ako piate zo šiestich detí. Keďže sa už na základnej škole prejavilo jeho nadanie, dostal odporúčanie na gymnaziálne štúdiá a rodičia ho poslali do saleziánskeho ústavu v Šaštíne. Hoci uvažoval o duchovnom povolaní a prihlásil sa do saleziánskeho noviciátu, jeho plány narušila barbarská noc v roku 1950. Odvedený bol do sústreďovacieho tábora v Podolínci a následne absolvoval „politickú prevýchovu“ i dvojtýždňovú brigádu na Priehrade mládeže.


Významný vedecký prínos

V štúdiu pokračoval v septembri 1950 na gymnáziu v Galante, po maturite bol prijatý na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa rozhodol pre štúdium pomocných vied historických so špecializáciou na knihovníctvo. Popri štúdiu sa aktívne venoval divadelným hrám, športoval a angažoval sa v disente. Pre výnimočný záujem o knihy a archívne dokumenty mu hneď po štúdiu ponúkla pracovné miesto Matica slovenská, kde začal pracovať v roku 1956.

V tejto kultúrnej inštitúcii pôsobil vyše 36 rokov na viacerých výskumných i vedeckých pozíciách a svojimi vedeckými prácami prispel k zefektívneniu poriadkov v knižných fondoch na Slovensku. Venoval sa výskumu, bibliografii, viedol prednášky, organizoval semináre a vedecké konferencie. Rozsiahla bola aj jeho publikačná činnosť – publikoval vyše šesťsto odborných článkov, viaceré odborné štúdie a knihy. Bol ženatý, s manželkou Rozáliou mali tri deti.


Rozvíjal porevolučný Spolok svätého Vojtecha

Po páde totalitného režimu bol začiatkom 90. rokov 20. storočia zvolený za tajomníka Matice slovenskej a v roku 1992 za jej správcu. V roku 1993 bol zvolený za riaditeľa Spolku svätého Vojtecha, ktorý v roku 1990 obnovil svoju činnosť. Štefan Hanakovič svojimi aktivitami rozvíjal jeho edičné i členské aktivity, ktoré počas komunistického režimu stagnovali. Naďalej aktívne publikoval a okrem iného napísal Dejiny Spolku sv. Vojtecha. V roku 2002 sa stal riaditeľom Diecéznej historickej knižnice Štefana Moyzesa v Kláštore pod Znievom a venoval sa písaniu historických štúdií a článkov.

Posledná rozlúčka so Štefanom Hanakovičom bude 18. júna o 13.00 na Národnom cintoríne v Martine.

Ďakujeme za jeho dlhoročnú neúnavnú službu pre Spolok svätého Vojtecha, o ktorého rozvoj sa vo veľkej miere zaslúžil. Nech odpočíva v pokoji!