Dobrá novina mení púšť na záhradu

Na sviatok svätého Františka z Assisi otvorila Dobrá novina už 28. ročník koledníckej akcie. Jej mottom je: Zmeňme púšť na záhradu.
Lucia Jantošovičová 11.10.2022
Dobrá novina mení púšť na záhradu

Koledníci z Ľubice, Dobrá novina 2021. Snímka: archív Dobrej noviny

Dobrá novina opäť povzbudzuje všetkých koledníkov, aby svojimi talentmi a darmi prispeli k pozitívnej zmene vo svojej farnosti i  v  krajinách východnej Afriky. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko, ktoré je organizátorom koledníckej akcie, tento rok predstavuje deťom hodnotu nezištnej služby.

„Práve preto Dobrá novina upriamuje pozornosť na zapálené angažovanie tisícov koledníkov i obetavú prácu afrických partnerov. Ich odhodlanosť a radostná služba prinášajú ovocie požehnania, ktoré dokáže meniť vnútorné i vonkajšie púšte na kvitnúce záhrady,“ približuje súvislosti riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala.

Svätý Otec František v encyklike Laudato si’ pripomína, že starostlivosť má byť v prvom rade zameraná na človeka, no nemožno zanedbávať ostatné stvorenstvo, ktoré je darom a za ktoré človek nesie zodpovednosť.

Práve sv. František z Assisi, jeden z patrónov Dobrej noviny, vyriekol slová chvály predstavujúce názov encykliky. Tento svätec môže byť pre všetkých kresťanov príkladom lásky k Bohu cez vzťah k stvorenému svetu, prírode, rastlinám, zvieratám.

EKOLOGICKÉ FARMY V KENI

Láska k stvorenstvu a komplexný prístup k riešeniu dôsledkov klimatickej zmeny sú dôležitým motívom rozvojového projektu ekologického farmárčenia v kraji Samburu v severnej Keni, ktorý sa stal hlavným projektom tohto ročníka.

Jarumalskí misionári vedú v Samburu aktivity zamerané na zmiernenie následkov dlhotrvajúcich období sucha, ktorých intenzita a frekvencia sa v oblasti Afrického rohu ustavične zvyšujú. Pastierske komunity prichádzajú o dobytok, svoj majetok a hlavný zdroj obživy, čo spôsobuje hlad a podvýživu.

Súčasný projekt v  sebe spája mnoho aspektov: agroekológiu, starostlivosť o núdznych a životné prostredie, ale aj zlepšenie postavenia žien prostredníctvom vzdelávania v poľnohospodárskych aktivitách.

Pritom treba vyzdvihnúť nezištnú službu misionárov z Južnej Ameriky i samotnej komunity, ktorej tvárou sa stal trinásťročný Raila, chlapec sadiaci stromy v polopúštnej oblasti.

Komunitné záhrady v Barsaloi v regióne Samburu, Dobrá novina 2022. Snímka: archív Dobrej noviny

VIANOČNÉ POŽEHNANIE

Dobrá novina už tradične ponúka adventné námety pre detské spoločenstvá a inšpiratívne materiály na prípravu koledovania. V predvianočnom období sú naplánované podujatia pre spolupracovníkov vo farnostiach, ako aj celoslovenský kurz a diecézne stretnutia pre zástupcov Dobrej noviny či online webináre.

Na Tretiu adventnú nedeľu sa budú opäť organizovať takzvané vysielacie sväté omše, počas ktorých diecézni biskupi požehnajú koledníkov a vyšlú ich, aby ohlasovali radostnú zvesť.

Po dvoch rokoch globálnej pandémie má Dobrá novina dostatok skúseností, ako zabezpečiť koledovanie aj v náročných podmienkach. „Veríme, že okrem koledovania popod obloky budú tento rok znieť vianočné koledy i v našich príbytkoch,“ hovorí koordinátorka Dobrej noviny Miroslava Selecká.

Dobrá novina pozýva všetkých zapojiť sa do koledníckej tradície, prinášať na Vianoce radosť a požehnanie, a tak meniť púšte na záhrady. Viac informácií o možnostiach, ako sa prihlásiť a podporiť Dobrú novinu, nájdete na www.dobranovina.sk/otvarame-28-rocnik-dobrej-noviny.

DOBRÁ NOVINA

Kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami vmestách a obciach po celom Slovensku. Viac informácií o zbierke nájdete aj na internetovej stránke: www.dobranovina.sk/podporim.