Dobrota darcov pomáha chudobným deťom

Projekt Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® sa uskutočňuje už 24 rokov. Pomáha deťom z chudobných pomerov bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie a rasu. Snahou je naplniť slová z evanjelia: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
Alena Dostálová 08.06.2020
Dobrota darcov pomáha chudobným deťom

Adopciou na diaľku podporíte vzdelávanie a rozvoj detí. / Snímka: Archív –SKCH–


Spolu so slovenskými darcami projekt podporuje vzdelávanie a rozvoj detí a mladých ľudí v siedmich krajinách sveta. Za každým dieťaťom sa ukrýva konkrétny príbeh, ktorý je často ťažký a smutný. No vďaka štedrému srdcu každého darcu je to príbeh nádeje na lepšiu budúcnosť.

Do nášho projektu pomoci sa zapojili darcovia z rôznych kútov Slovenska a sprevádzajú nás milým slovom, povzbudením alebo požehnaním a propagáciou. Pán Bernard z Nemšovej, náš dlhoročný darca, nám napísal: „Ďakujem Pánu Bohu za možnosť podieľať sa na tejto snahe. Robíte úžasnú a vznešenú vec.“

Pani Magdaléna z Oždian pri Rimavskej Sobote nám poslala správu so slovami: „Mám veľkú radosť z priradeného dieťaťa. To, čo môžeme týmto deťom dať, je pre nás viacerých zanedbateľná čiastka. Vediac o tomto projekte skôr, už dávno by som sa zapojila.“

My sa nesmierne tešíme, že spoločne s vami pomáhame už viac ako 4 600 deťom. Napriek diaľke deti cítia úprimnú lásku a modlitby svojho adoptívneho rodiča, ktorý je ochotný otvoriť svoju náruč a podeliť sa, ako nás to učí náš milujúci a starostlivý Boh Otec. Každé dieťa je dar a je obrazom krásy Boha.

Naši drahí darcovia nám často ďakujú za sprostredkovanie pomoci, no my by sme ju bez nich nedokázali poskytnúť. Preto Pán Boh zaplať, že nám pomáhajú pomáhať.