Dočasné obmedzenia sú krokom k normálnej situácii

Hovorca KBS Martin Kramara odpovedal Katolíckym novinám, ako by sa mala vyvíjať situácia po uvoľnení opatrení.
Ján Lauko 11.05.2020
Dočasné obmedzenia sú krokom k normálnej situácii

Keď nebudú veľmi pribúdať nové prípady, mohlo by dôjsť k ďalšiemu uvoľneniu opatrení týkajucích sa bohoslužieb. / Ilustračná snímka: Erika Litváková/KN


Ak existuje možnosť, majú vo farnostiach zaradiť aj sväté omše v exteriéri? Napríklad v nedeľu?
Áno. Ak je to možné, odporúča sa aj táto alternatíva, keďže vonku je preukázateľne nižšie riziko šírenia vírusu.


Je možné organizovať púte?
Pokiaľ trvá zákaz zhromažďovania, nedajú sa organizovať ani púte. Ak tento zákaz bude zrušený, potom sa, samozrejme, vrátime aj k otázkam pútí. Na druhej strane treba chápať, že táto súčasná neistota veľmi sťažuje organizáciu, ktorá si neraz vyžaduje celé týždne, ba mesiace, predovšetkým keď ide o veľké, celonárodné podujatia. Napríklad levočská púť sa tento rok podľa všetkého neuskutoční.


Ako je to s prvými svätými prijímaniami a birmovkami? Budú môcť mať birmovanci nejaké prípravné stretnutia?
Ak tieto slávnosti dokážu splniť podmienky určené pre bohoslužby, môžu sa uskutočniť. Je to na dohode kňazov a veriacich, závisí od miestnych okolností. Ak v niektorej farnosti majú menší počet birmovancov či prvoprijímajúcich, dá sa uskutočniť aj slávnosť prvého svätého prijímania či prijatia sviatosti birmovania. Pri väčšom počte môže byť rozumné posunúť termín na neskôr.

Čo sa týka príprav, tam závisí od miestneho farára, on najlepšie pozná situáciu a je to vec jeho pastoračnej múdrosti, samozrejme, v súlade s prípadnými usmerneniami od svojho biskupa.


Kedy by sa mohlo prehodnocovať ďalšie uvoľnenie opatrení týkajúcich sa bohoslužieb?
Máme nádej, že v nasledujúcich týždňoch, ak sa udržia alebo ešte zlepšia čísla, teda ak nebudú veľmi pribúdať nové prípady, by mohlo dôjsť k ďalšiemu uvoľneniu opatrení.


Môže sa zákaz verejných bohoslužieb obnoviť, ak by sa situácia po epidemiologickej stránke zhoršila?
Ak by sa prudko zhoršila, museli by sa opatrenia prehodnotiť, samozrejme, nielen čo sa týka bohoslužieb. Ale dúfam, že už to pôjde len k lepšiemu.


Máte už nejakú odozvu, ako veriaci prijali obnovenie verejných bohoslužieb a ako vnímajú opatrenia?
Vo väčšine prípadov sú to pozitívne odozvy. Ľudia sú naozaj radi, že sa môžu vrátiť do svojich chrámov, aj v mojom kostole bola reakcia veľmi pozitívna. Tešili sme sa, že sa znovu vidíme. Tu a tam sa vyskytli nejaké ťažkosti s uplatňovaním pravidiel, keďže na takýto spôsob nie sme zvyknutí, ale postupne sa hľadajú riešenia, ako vyjsť veriacim v ústrety. Čo sa nepodarí organizačne zvládnuť pri prvej bohoslužbe, zlepšíme pri ďalšej.

Dôležité je, že sú to iba dočasné obmedzenia, a je to v každom prípade pokrok na ceste k normálnej situácii. Nejako to vydržíme, hovoria ľudia, a hádam sa to celé už čoskoro skončí. A dodávajú, že treba byť vďační Pánu Bohu a orodovaniu Panny Márie, že sme nemuseli čeliť takým tragédiám, k akým došlo v zahraničí.

Prehľad niektorých opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb

 • Vstup do kostola je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (použiť možno rúško, šál či šatku).
 • Pri vstupe do chrámu si každý musí vydezinfikovať ruky; vo sväteničkách nesmie byť voda.
 • V laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty či ružence.
 • V chráme musí byť odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) minimálne 2 metre, zároveň treba dodržiavať pravidlo obsadenia každého druhého radu lavíc.
 • Znak pokoja sa vynecháva alebo nahrádza úklonom.
 • Pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky.
 • Sväté prijímanie sa na základe dovolenia KBS rozdáva do rúk. Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by veriaci dýchali na kňazove ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou a príde na sväté prijímanie ako posledný.
 • Pri bohoslužbe je odporúčané uprednostniť recitovanú formu pred spevmi.
 • Tam, kde je to možné, je odporúčané prednostne sláviť bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania dvojmetrových odstupov (okrem členov spoločnej domácnosti).
 • KBS prosí kňazov, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie.
 • Z obradov majú byť vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.
 • Až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.