Dominikánska rodina sa stretla v Šaštíne

Rehoľa kazateľov, dominikánov, slávi v tomto roku 800 rokov od dies natalis – narodenia svätého Dominika pre nebo 1221 – 2021. Pri tejto príležitosti zorganizovali viacero zaujímavých podujatí. 
Irenej Fintor, OP 05.10.2021
Dominikánska rodina sa stretla v Šaštíne

Sestra Karola Dravecká, OP, počas prednášky Snímka: SSpS/Iva Kúšiková

Od začiatku septembra do 2. októbra putoval po Slovensku relikviár s ostatkami sv. Dominika. V piatok 1. októbra na Slovensko pricestoval generálny predstavený Rehole kazateľov z Ríma, brat Gerard Francisco Timoner, OP. Navštívil farnosť v Dunajskej Lužnej.

Podelil sa o svoj príbeh povolania, keď po viacerých pokusoch vstupu do diecézneho seminára i k jezuitom si ho Božia prozreteľnosť priviedla k dominikánom. Zhrnul to slovami: „Boh dokáže písať priamo po nerovných riadkoch.“

Putovanie do Šaštína

V sobotu 2. októbra pokračoval program stretnutím v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Centrom bol detail obrazu Mascarella, ktorý je prvým zachytením podobizne zakladateľa dominikánov, ako sedí za stolom spolu so svojimi bratmi.

Najskôr všetkých prítomných privítal promótor pre ružencové bratstvá na Slovensku brat Alan Dely, OP. Následne sa téme obrazu Mascarella venovala sestra Karola Dravecká, OP, generálna predstavená sestier dominikánok na Slovensku.

Spevom a modlitbou tajomstiev radostného ruženca sa prítomní dostali k príhovoru brata Ireneja Fintora, OP, na tému ruženca ako prestretého stola. Nasledoval slávnostný ruženec sprevádzaný meditáciami nad jednotlivými tajomstvami od Šebastiána Kaduka, člena dominikánskej mládeže.

Panna Mária ako vzor

Počas svätej omše, ktorej predsedal provinciál Rehole kazateľov na Slovensku Damián Mačura, OP, sa v homílii prihovoril brat Gerard Francisco Timoner. Povzbudil ľudí k osobnej i spoločnej modlitbe uprostred Cirkvi, ktorej vzorom je Mária. Panna Mária je pri zvestovaní matkou, v Káne Galilejskej orodovníčkou a pod krížom učeníčkou.

Stretnutie dominikánskej rodiny by nebolo úplné bez klauzúrnych sestier, dominikánskych mníšok, ktoré boli s prítomnými spojené duchovne i vďaka zapožičanému relikviáru z Monte Mario v Ríme. Slávenie jubilea pokračuje výstavou obrazov na tému stolovania v Kultúrnom centre Veritas v Košiciach.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.