Dospelí prijali sviatosť birmovania

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský udelil v sobotu 29. októbra v Katedrále sv. Martina v Bratislave sviatosť birmovania dospelým veriacim.
Zuzana Artimová 03.11.2022
Dospelí prijali sviatosť birmovania

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pri udeľovaní sviatosti birmovania dospelým veriacim. Snímka: Zuzana Artimová

V homílii sa hlavný celebrant svätej omše zameral na samotu.

„V niektorých životných situáciách zostávame sami, nie je pri nás nikto. Túto situáciu bytostne všetci veľmi dobre poznáme. Človek sa môže cítiť sám, keď nemá pri sebe nikoho, ale môže sa cítiť sám aj v prítomnosti iných osôb - keď je vnútorne oddelený od tých všetkých ostatných -, ale môže to byť aj tak, že všetci ostatní sú vnútorne oddelení od neho,“ vysvetlil bratislavský arcibiskup.

Zdôraznil, že samota je zaujímavá skúsenosť, lebo nás vždy vedie k zamysleniu: Jestvujem, a som sám.

Podľa arcibiskupových slov „na pozadí skúsenosti samoty je však vnímanie tajomstva neviditeľného, ale skutočného tajomstva prežívania Božieho jestvovania a Božej blízkosti“.

„Pán Ježiš v synagóge prečítal text z Knihy proroka Izaiáša, ktorý sa začínal slovami: Duch Pána je nado mnou... Táto skutočnosť je živá stále, stále platí. Boží Duch je nado mnou. Boží Duch nás prevyšuje nie preto, aby nám nebol blízko, že by nechcel byť s nami a v nás, ale slovné spojenie nad nami naznačuje, že je to Boží Duch.“

Bratislavský arcibiskup birmovancom vysvetlil, že prijať sviatosť birmovania znamená nielen to, že Boh ma prijal, že patrím k nemu, že som jeho syn, dcéra, ale že mi dáva poslanie, aby som bol jeho svedkom, svedkyňou v Cirkvi a vo svete.

„Byť Božím svedkom neznamená robiť nejaké mimoriadne skutky. Naše svedectvo je postavené na tom, že žijeme ako veriaci kresťania katolíci v spoločnosti, v ktorej sa nachádzame. A to je ozaj poslanie. Toto je veľkosť našich životov.“