Ekumenické bohoslužby v Kežmarku

Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa aj pod Tatrami uskutočnili ekumenické modlitebné stretnutia.

František Trstenský 23.01.2023
Ekumenické bohoslužby v Kežmarku

Na ekumenických bohoslužbách v Kežmarku sa počas troch dní prihovoril veriacim vždy iný kazateľ. Snímka: Miroslava Petríková

V Kežmarku pripravili ekumenické bohoslužby na troch miestach. V Bazilike Svätého kríža 19. januára predniesol kázeň Dominik Petrík. V gréckokatolíckom chráme sa 20. januára veriacim prihovoril Roman Porubän. Kežmarský dekan farár František Trstenský predniesol kázeň 21. januára v novom evanjelickom kostole. 

Zdroj: -RKFÚ Kežmarok/-FT-