Ekumenické stretnutie: Hľadajme spoločne jednotu

Jedným z prvých bodov programu Svätého Otca Františka v Bratislave bolo ekumenické stretnutie na apoštolskej nunciatúre.

Ján Lauko 12.09.2021
Ekumenické stretnutie: Hľadajme spoločne jednotu

Ekumenické stretnutie na apoštolskej nunciatúre sa konalo v príjemnej a vyslovene bratskej atmosfére. Pápež František vo svojom príhovore zdôraznil potrebu jednoty a starostlivosti o núdznych. Snímky: Ján Lauko

Pápeža Františka na ceste z letiska zdravili ľudia po celej trase: od priestorov spred letiska, popri diaľnici, pri odstavených križovatkách až po domy pred samotnou apoštolskou nunciatúrou, kam viedli prvé Františkove kroky. Svätý Otec zdravil veriacich i náhodných okoloidúcich cez stiahnuté okienko na aute.

Po krátkom privítaní Svätý Otec prišiel do zasadacej miestnosti apoštolskej nunciatúry, kde sa konalo ekumenické stretnutie. Na ňom boli prítomní členovia Ekumenickej rady cirkví SR, ako aj pozorovatelia tejto rady, medzi ktorými je aj Katolícka cirkev. Okrem apoštolského nuncia na Slovensku Giacoma Guida Ottonella zastupoval Katolícku cirkev predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a predseda Rady KBS pre ekumenizmus, trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Príkladom ekumenizmu sú nám aj solúnski bratia

Svätému Otcovi sa prihovoril Ivan Eľko, predseda Ekumenickej rady, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Pápeža Františka privítal na Slovensku. V príhovore uviedol, že cirkvi na Slovensku po páde totality spolupracujú na jednote. Pripomenul, že aj pre život kresťanov na Slovensku bolo významným krokom vzájomné uznanie krstu; od tejto udalosti uplynulo už 20 rokov.

Pápež František vo svojom príhovore takisto vyzdvihol spoluprácu kresťanských cirkví na Slovensku a ocenil ich snahu o dialóg. Ako ďalej povedal, Európa sa dnes potrebuje prehĺbiť v dvoch sférach. Prvou je kontemplácia Boha, čo znamená, že sa potrebujeme viac obracať na Pána a dôverovať mu. Druhou je uprednostňovanie konania dobra pred napĺňaním vlastných záujmov. V tomto nám môžu byť príkladom aj patróni Európy svätí Cyril a Metod, ktorí boli a dodnes sú mostom medzi Západom a Východom. A takto by sa malo pracovať aj pre ekumenický dialóg. I keď je ešte pred nami cesta v hľadaní jednoty prijímania Eucharistie, jednotu môžeme prehlbovať práve službou druhým, najmä núdznym.

Úprimný dialóg

Po príhovore pápeža Františka sa prítomní pomodlili ekumenickú modlitbu, ktorou boli slová Žalmu 103: „Dobroreč, duša moja, Pánovi...“

Na ekumenickom stretnutí sa zúčastnilo približne 50 ľudí vrátane novinárov. Napriek tomu, že na Svätom Otcovi už bolo vidieť únavu z náročného dňa, ktorý odštartoval cestou do Budapešti na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu, Svätý Otec sa snažil úprimne prehovoriť do sŕdc členov ekumenického spoločenstva a povzbudiť ich aj svojím úsmevom.