Ekumenické vzťahy možno rozvíjať aj pomocou internetu

Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. januára) je tak ako všetky spoločenské aktivity na Slovensku poznačený novým koronavírusom a šíriacou sa pandémiou.
TK KBS 19.01.2021
Ekumenické vzťahy možno rozvíjať aj pomocou internetu

Predseda Rady KBS pre ekumenizmus Ján Orosch preto pre TK KBS povedal, že ak sa pandemická situácia podstatne nezmení, v prípade vzťahov s ostatnými denomináciami bude potrebné iniciovať zintenzívnenia spolupráce pomocou sociálnych sietí a internetu.

Arcibiskup Orosch vlani privítal bratov a sestry z rozličných kresťanských denominácií združených v Ekumenickej rade cirkví (ERC) na ekumenickej bohoslužbe v Kostole sv. Anny v Trnave.

„Hoci sú katolíci a predstavitelia Židovskej náboženskej obce na Slovensku iba pozorovateľmi v rámci ERC, predsa sa všetci pravidelne stretávame na zasadaniach a riešime problémy, ktoré sa týkajú väčšiny kresťanských cirkevných spoločenstiev, ako aj Židovskej náboženskej obce,“ priblížil Ján Orosch.

Predvlani napríklad predstavitelia všetkých kresťanských cirkví na Slovensku vydali spoločné nesúhlasné stanovisko k ratifikácii Istanbulskej zmluvy.

„Okrem toho sa úspešne rozvíja spolupráca medzi Ordinariátom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a duchovným vedením týchto zložiek zo strany ERC,“ dodal arcibiskup Orosch.

V súčasnosti je podľa jeho slov najdôležitejšia spolupráca medzi Slovenskou katolíckou charitou a napríklad Evanjelickou diakoniou, ako aj duchovnou starostlivosťou o chorých v nemocniciach a v ústavoch sociálnej starostlivosti.