Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove oslávil tridsať rokov

Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove oslávil 10. januára tridsať rokov svojej existencie. Hlavnou náplňou služby exercičného domu sú duchovné cvičenia.
Jakub Halčák 13.01.2023
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove oslávil tridsať rokov

Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, páter Jozef Šofranko sa prítomným prihovoril v homílii. Snímka: Jakub Halčák

Alojz Tkáč, vtedajší biskup Košickej diecézy, práve pred tromi desaťročiami posvätil tento známy a veriacimi vyhľadávaný exercičný dom.

Na slávnosti sa vtedy zúčastnilo veľké množstvo veriacich vrátane biskupov Pavla Hnilicu, SJ, Jána Hirku a Bernarda Bobera.

Pri príležitosti jubilea 10. januára predsedal slávnostnej svätej omši vladyka Ján Babjak, SJ.

Koncelebroval provinciál Spoločnosti Ježišovej Jozef Šofranko a superior komunity Ján Benkovský.

Prítomných bolo aj viacero pátrov i diecéznych kňazov.

Jozef Šofranko v homílii priblížil tridsať rokov jestvovania domu.

Spomenul, že aj on bol v istom zmysle prítomný na jeho posviacke, keďže bol študentom hotelovej školy, ktorá obsluhovala pri slávnostnom agapé.

Zdôraznil, že hnacím kolieskom pri výstavbe bol páter Jozef Dojčák a pomocníkmi mu boli rodáci z Fintíc, ako aj veriaci z Prešova a okolia, ktorým patrí veľká vďaka.

Exercičný dom bol aj počas pandémie koronavírusu – pravdaže, za prísnych protiepidemických predpisov – otvorený ako „maják“ pre tých, ktorí sa chceli vyspovedať a prijať Eucharistiu.

V závere svätej omše sa prítomným prihovoril vladyka Ján Babjak, ktorý veriacich povzbudil, aby trávili viac času pred svätostánkom ako „pred modrožiariacou bedinkou“.

Jakub Halčák, SJ