Exhortácia pre mladých vychádza v slovenčine

„Kristus žije. On je našou nádejou i tou najkrajšou mladosťou tohto sveta,“ týmito slovami začína pápež František svoju posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit, adresovanú „mladým a celému Božiemu ľudu“, ktorá práve vychádza v slovenskom preklade. Text inšpirovaný minuloročnou synodou o „mladých, viere a rozlišovaní povolania“. 
Martina Grochálová 11.06.2019
Exhortácia pre mladých vychádza v slovenčine

Ilustračná snímka: Spolok sv. Vojtecha

„Vydanie tejto srdečnej exhortácie je prekvapením a skutočným darom pápeža Františka mladým ľuďom, pre ktorých má mimoriadne pochopenie,“ hovorí o exhortácii Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha, ktorý dokument vydal. „Ide o text, ktorý by si mal prečítať každý mladý človek,“ dodáva. 

„Dokument bude odrazovým mostíkom pre prácu s mládežou v nasledujúcich rokoch a taktiež bude nosným stĺpom, o ktorý sa bude celá ďalšia pastorácia mládeže opierať a neustále sa k nemu vracať,“ myslí si Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.

„Pastorácia mládeže je totiž neustálym hľadaním nových ciest a dokument Christus vivit je veľmi aktuálnym navigátorom pri tomto hľadaní,“ hovorí.

Prezentácia slovenského vydania exhortácie Christus vivit sa uskutoční 26. júna 2019 v Badíne formou konferencie, na ktorej odznejú prednášky o dokumente, ale aj o pastorácii mladých či o povolaní.

Exhortácia pozostáva z deviatich kapitol a obsahuje 299 článkov.

Pápež František sa v nej zaoberá nasledovnými tematickými okruhmi:

Čo hovorí o mladých Božie slovo; Ježiš Kristus, stále mladý; Mladí sú Božie „teraz“; Úžasná správa pre všetkých mladých; Cesty mladých; Mladí s koreňmi; Pastorácia mladých; Povolanie a Rozlišovanie.

Dostupná je v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha, v internetovom obchode eVojtech.sk i v ďalších kníhkupectvách.