Farnosť rozdávala vitamíny

V nedeľu 7. marca Rímskokatolícka farnosť svätých košických mučeníkov v Humennom zorganizovala milú dobročinnú akciu. V poobedňajších hodinách rozdávala vitamíny C, D a zinok chorým a starším vo farnosti.
Ján Lauko 09.03.2021
Farnosť rozdávala vitamíny

Patrícia Kralovičová z OZ Podaj ruku a farár Jozef Kozák chceli dobročinnou aktivitou prispieť nielen k liečbe tela, ale aj smutného srdca chorých a starších. Snímka: Tomáš Krško

„Aj týmto dobročinným skutkom sme chceli byť blízko tým najzraniteľnejším. Malým skutkom lásky v tomto pandemickom čase prispieť k prevencii či liečbe nielen tela, ale aj neraz smutného, zraneného srdca,“ priblížil farár Jozef Kozák.

Za necelú hodinu sa farnosti s dobrovoľníckou pomocou podarilo rozdať sto krabičiek vitamínov. Na aktivitu mali medzi obdarovanými dobré ohlasy, ľudia boli milo prekvapení.

„Uvažovali sme, že im takto vyjadríme vďaku za to, že ani v čase pandémie nezabúdajú na svoju farnosť,“ vysvetlil Jozef Kozák, ktorý poďakoval za spoluprácu OZ Podaj ruku a miestnej lekárni.