Farské charity: Pomoc, ktorá prebúdza komunitu

Dobrovoľníci farských charít nachádzajú aj počas pandémie cestu, ako vykonávať svoje poslanie. Ako jednotky lokálnej pomoci ich zriaďujú (arci)diecézne charity so Slovenskou katolíckou charitou – vo farnostiach, kde sa zídu aspoň traja dobrovoľníci ochotní rozvíjať aktivity pre najbližšie okolie.
Monika Čopíková 27.04.2021
Farské charity: Pomoc, ktorá prebúdza komunitu

Dobrovoľníci z Farskej charity Ladce na potravinovej zbierke. Snímka: DCHZA

Mnohé z farských charít sa už začiatkom pandémie zapojili do šitia rúšok a boli to často práve ony, ktoré rozprúdili trend šitia vo svojich mestách.

„Rúška sme takmer nepoznali, nikdy sme ich nemuseli používať na verejnosti, preto keď ich bol nedostatok, naša vedúca charity Katka sa pustila do roboty. Šila a rozdávala ich seniorom a tým, ktorí ich potrebovali,“ spomína Janette Šedová Janušková z Farskej charity Ladce.

Usporiadali potravinovú zbierku, roznášali nákupy potravín a liekov, z finančných darov nakúpili polohovateľnú posteľ pre chorého. „Sme vďačné Bohu aj našim dobrodincom za možnosť zažívať naplnenie v službe charite,“ dodáva. Vďaka solidarite ľudí podržali aj tých, ktorí na tom boli najhoršie – a rovnako v ďalších obciach, kde sú aktívne farské charity.

V predsieni považskobystrického kostola víta farníkov kôš na trvanlivé potraviny a drogériu, ktorý tam umiestnili horliví dobrovoľníci z Farskej charity Považská Bystrica-Rozkvet. Trikrát až štyrikrát do týždňa prinášajú teplé alebo studené jedlo a ovocie do nocľahárne pre ľudí bez domova a dary zo zbierky odovzdávajú aj rodinám v núdzi.

Finančne prispeli osamelým matkám, niekedy až v zúfalej situácii, keď doplnili chýbajúce prostriedky na školské výdavky, nájom či energie. Zásluhou dobrovoľníkov z farských charít získavajú ľudia v ťažkej situácii pomoc oveľa ľahšie.

Sme veľmi radi, že aj v týchto časoch rozširujú charitnú sieť pomoci noví ľudia veľkého srdca. Ste jedným z nich? Založte farskú charitu aj vo vašej obci. Viac informácií na www.charita. sk/farskecharity/. Projekt finančne podporuje Renovabis.