Faust a Božská komédia dostali cenu Red Dot Award

Knihy zo Spolku svätého Vojtecha získali svetové uznanie. Kolekcii publikácií Faust a Božská komédia medzinárodná porota udelila najprestížnejšiu dizajnérsku cenu Red Dot Award. Pre SSV ide už o druhé takéto ocenenie v posledných rokoch.
Ján Lauko 31.08.2020
Faust a Božská komédia dostali cenu Red Dot Award

Na snímke je najužší tím, ktorý sa na vzniku nového vydania oboch literárnych skvostov podieľal, zľava: grafický dizajnér z grafického štúdia Pergamen Juraj Demovič, Jiří Matuszek z tlačiarne FINIDR v Českom Těšíne, akademický maliar Miroslav Cipár, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík a grafickí dizajnéri z grafického štúdia Pergamen Juraj Vontorčík a Ervín Gejdoš. / Snímka: Erika Litváková


„Každé ocenenie človeka teší a teší aj nás v Spolku svätého Vojtecha, keď si odborníci na svetovej úrovni všimnú knihy, ktoré vydávame,“ povedal Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha, po oznámení ocenenia za dizajn kolekcie kníh Faust od Johanna Wolfganga Goetheho a Božská komédia od Dante Alighieriho. „Sú krásne nielen čo do kvality obsahu, ale aj formy. Vydávame ich v peknom šate, či už sa to týka grafického spracovania, kvality tlače, alebo výberu papiera,“ poznamenal riaditeľ SSV.

Ako dodal, radosť z ocenenia majú o to väčšiu, že prišlo v roku, keď si SSV pripomína 150. výročie založenia. Pre najväčšie katolícke vydavateľstvo na Slovensku ide pritom v posledných rokoch už o druhú cenu Red Dot Award. V roku 2017 dizajnérske ocenenie získala Svätovojtešská Biblia.

Ivan Šulík vyjadril vďaku všetkým, ktorí spolupracovali na ocenených dielach. „Sme vďační za spoluprácu, ktorú sme mohli mať s Miroslavom Cipárom, renomovaným ilustrátorom, grafikom. Takisto ďakujeme grafickému štúdiu Pergamen, tlačiarni FINIDR, ako aj našej redakcii, ktorá texty pripravila na vydanie. Sme vďační tiež Viliamovi Turčánymu, ktorý nám poskytol preklad Božskej komédie; aj Jánovi Felixovi, že dal podnet na to, aby sme toto dielo opäť vydali, keďže jeho otec spolu s Viliamom Turčánym Božskú komédiu prekladal.“


Celkový dizajn je výsledkom spoločnej práce

Pridanou hodnotou oboch titulov sú originálne ilustrácie Miroslava Cipára. „Pre mňa je na týchto dvoch knihách zaujímavé to, že sú také veľké a že sú to knihy, ktoré sú úplne rozdielne. Aj v ilustračnom podaní sa odlišujú tým, že jedna kniha je farebná a druhá je jednofarebná. Takisto že jedna je ilustrovaná plno a druhá iba čiastkovo,“ porovnal Miroslav Cipár ocenené diela.

Potešilo ho, že publikáciám s jeho ilustráciami sa dostalo medzinárodného uznania. „Výsledné dielo je plodom tej práce, ktorá moje ilustrácie dala do formy knihy. To znamená grafická úprava, tlač, väzba. Tieto veci dopadli veľmi dobre, takže aj ilustrácie vyzerajú lepšie, ako keby boli v knihe, ktorá nie je dobre upravená, zviazaná alebo vytlačená. Výsledok je teda spoločný, kolektívny. Ocenenie patrí všetkým rovnakým dielom.“


Za ocenením je veľa roboty

Podobne ako na ostatných publikáciách vydavateľstva SSV, aj na Faustovi a Božskej komédii sa z grafického hľadiska podieľalo štúdio Pergamen. „V celej firme sme sa potešili, pretože sú to dva obrovské tituly, pri ktorých bolo veľa práce,“ uviedol grafický dizajnér zo štúdia Pergamen Juraj Demovič.

Najväčšou výzvou pri grafickom spracovaní bol podľa jeho slov rozsah diel. „Pri Božskej komédii sme museli ukočírovať typografiu tak, aby sa to vošlo do vytlačiteľnej knihy, čo sa týka počtu strán. To znamená, aby samotný text bol dobre čitateľný a aby aj poznámkový aparát, ktorý je dosť rozsiahly, bol funkčný. Pri Faustovi bola bohatšia hierarchia textu. Keďže toto dielo bolo písané ako dráma, malo komplikovanejšiu štruktúru – osoby, obsadenia, rôzne vsuvky o miestach alebo ukážky piesní. Z typografického hľadiska bola štruktúra náročnejšia.“

Aj keď išlo o zaujímavé literárne tituly, pracovný postup tvorby grafiky bol rovnaký ako pri iných knihách. „Z pohľadu práce sme sa nesnažili vnímať výnimočnosť týchto kníh, aby sme neprepli do módu, že sa ideme realizovať, keďže ide o prestížne tituly. Práca na týchto tituloch nebola ničím výnimočná, iba tým, že bola rozsiahlejšia na zalamovanie,“ dodal Juraj Demovič.