Fra Angelica si odniesli noví laureáti

Cenu patróna umelcov Fra Angelica udelila Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru na jubilejnom 20. ročníku.

Miroslava Gromanová 31.05.2022
Fra Angelica si odniesli noví laureáti

Na slávnosti sa zúčastnil aj arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý oceneným osobne zablahoželal. Na snímke je s akademickým maliarom Ondrejom Zimkom. Snímka: Peter Zimen

Cenu – medailu so zobrazením patróna a diplom – si 24. mája prevzali laureáti v oblasti výtvarného, slovesného a hudobného umenia z rúk Františka Rábeka. V každej kategórii boli odmenení traja laureáti.

Rada, ktorú ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek vedie, udelila aj mimoriadne ocenenie za zásluhy o rozvoj kresťanskej kultúry.

Udeľovanie cien Fra Angelica je vyjadrením vďaky Katolíckej cirkvi ľuďom za ich činnosť pri rozvoji kresťanskej kultúry. Pred udeľovaním cien sa všetci spoločne zišli na svätej omši za umelcov.

HUDOBNÉ UMENIE

Alžbeta Rajterová, dramaturgička, ktorá si cenu prevzala v hudobnej kategórii, je spoluzakladateľkou združenia Centrum starej hudby a medzinárodného festivalu Dni starej hudby.

„Úžasné je vracať sa k tomu, ako vlastne fungovali pôvodné notové zápisy, aká odlišná bola technika hry na dobových nástrojoch v porovnaní s dnešnou praxou,“ povedala ocenená dramaturgička.

Druhým oceneným bol Rastislav Adamko, kňaz, muzikológ, pedagóg, huslista a teológ. V oblasti hudobnej teórie sa zaoberá hudobnou medievalistikou, hymnológiou a bádaním prioritne sakrálnej hudby.

Venuje sa tiež vyučovaniu liturgickej hudby, hry na husliach a ako sólista účinkuje na koncertoch duchovnej hudby. Trojicu ocenených uzatvára Lucia Lovašová, zbormajsterka Zboru sv. Cyrila a Metoda pri gréckokatolíckom katedrálnom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

VÝTVARNÉ UMENIE

Cenu v kategórii výtvarného umenia získala košická výtvarníčka, keramička a sochárka Andrea Čepiššáková. Svojimi profesionálnymi aktivitami, voľnou tvorbou aj realizáciami v sakrálnom priestore sa podieľa na budovaní dialógu medzi kresťanstvom a umeleckou scénou.

Za environmentálny prístup v maliarskej tvorbe na drevené dosky, ktorá je na Slovensku ojedinelá, získal ocenenie akademický maliar Ondrej Zimka. Za prínos vo výtvarnom umení bola treťou ocenenou Jana Zaujecová, ktorá sa venuje textilnej výrobe.

Tkaním a splsťovaním rúna siaha k technike vrapovania s vrstvením ušľachtilého hodvábu. Najvýznamnejším dielom autorky je rúcho pre Svätého Otca, ktoré mal pápež František počas návštevy na Slovensku.

SLOVESNÉ UMENIE

V tejto kategórii získal cenu básnik Erik Ondrejička, ktorý obohacuje slovenskú poetiku o tradičné hodnoty a zároveň nekonvenčný, vyzretý autorský štýl. Beáta Panáková je druhou ocenenou v kategórii slovesné umenie.

Pre rozhlas získala mnohých slovenských autorov, ktorí sa na jej impulz začali venovať žánru rozprávky. Cenu Fra Angelica udelili aj Ireneyovi Balážovi, ktorý sa vo svojich básňach venuje otázkam mystickým, filozofickým a metafyzickým.

MIMORIADNA CENA

Literárny historik a vedec Juraj Chovan-Rehák získal Cenu Fra Angelica in memoriam za svoje vedecké práce i za obnovu vydávania časopisu Verbum. V rokoch 1993 – 1995 zastával tiež funkciu šéfredaktora Katolíckych novín.

Mimoriadne ocenenie získali aj manželia Martin a Soňa Laukovci za obetavé hľadanie a presadzovanie kresťanských hodnôt. Vytvorili na Slovensku ojedinelú manželskú dvojicu – tandem, ktorý sa venoval rodine a súčasne riskantnej práci v disente.

Do tretice získal mimoriadnu cenu slovenský architekt Michal Bogár. Známy je najmä svojím projektom Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave.