František Trstenský túži po kontinuite a novom dynamizme diecézy

Svätý Otec František vymenoval nového spišského biskupa. Stal sa ním František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Prinášame reakciu nového biskupa Spišskej diecézy Františka Trstenského a spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša.
TK KBS 08.09.2023
František Trstenský túži po kontinuite a novom dynamizme diecézy

Novovymenovaný spišský diecézny biskup František Trstenský prosí veriacich o modlitby. Snímka: Martin Sokáč

Reakcia Františka Trstenského na menovanie za nového biskupa Spišskej diecézy: 

„Drahí bratia kňazi, diakoni, zasvätení, milí bratia a sestry, pred malou chvíľou bolo oznámené moje menovanie za nového pastiera Spišskej diecézy. 

Som vďačný Bohu a Svätému Otcovi Františkovi za menovanie. 

Oznámené to bolo v dnešný sviatok Narodenia Panny Márie.

Podobne ako narodenie každého človeka, aj narodenie Božej Matky bolo radostnou správou pre tento svet.

Zároveň sme si ho dnes vypočuli v konkatedrále zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii.

Z jej života vieme, že si pri sprevádzaní Ježiša Krista prechádzala aj bolesťami. 

V tom vidím symboliku mojej služby pastiera Spišskej diecézy.

Prináša radosť, ktorú táto služba určite prináša, vedomie, že Boh je blízko, vedomie blízkosti spolubratov kňazov a Božieho ľudu, zároveň bolesť a bázeň pred ťarchou, ktorú táto služba obnáša. 

Týmto miestom v konkatedrále, ktoré bolo zvolené po mojej prosbe, by som chcel ukázať gesto, že chcem byť pastierom, ktorý chce byť uprostred Božieho ľudu, uprostred svojich spolubratov kňazov, diakonov, zasvätených a všetkých ľudí, a že chcem byť biskupom, ktorý nečaká, kým iní prídu k nemu, ale sám chcem prichádzať medzi ľudí a na zhromaždenia veriacich.

Túžim po kontinuite a novom dynamizme diecézy, ktorú doteraz viedol ako apoštolský administrátor otec Ján.

Ďakujem mu za všetko, čo urobil.

Tiež ďakujem všetkým mojim predchodcom v úrade. 

Verím, že sa s Božou pomocou budeme spoločne usilovať zveľaďovať našu miestnu cirkev a napomáhať jej poslaniu a v rámci všeobecnej Katolíckej cirkvi. 

Prosím o Vaše modlitby.“ 

 

Spišský diecézny administrátor Ján Kuboš prežíva spolu s celou Spišskou diecézou veľkú radosť z vymenovania nového diecézneho biskupa. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda

 

Reakcia spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša:

„Teším sa, že Spišská diecéza má nového diecézneho biskupa.

Prežívame veľkú radosť z toho, že Pán Boh nám daroval nového pastiera v osobe Františka Trstenského.

Boli vyslyšané modlitby mnohých našich veriacich.

Chcem vyjadriť radosť a vďačnosť, že Svätý Otec František menoval nového člena biskupského kolégia, ktorý v jednote s ním a s ostatnými biskupmi bude posväcovať ľudí v pravde Kristovho evanjelia a bude ich pastierom.

Pápež František často žiada od nás, vysvätených služobníkov Cirkvi, aby sme boli pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach.

Želám novému biskupovi, aby vo svojom poslaní napĺňal tieto slová pápeža, ktorý ho vybral za biskupa pre našu diecézu.

Biskupské oznámenie prichádza v deň sviatku Narodenia Panny Márie. Nech ho Božia Matka vedie po ceste, na ktorú sa vydal.

V službe biskupa administrátora diecézy som sa snažil v sile Ducha Svätého napĺňať, čo som si predsavzal pri kňazskej vysviacke: byť dôkazom Božej dobroty (porov. Ž 86, 17). 

Aj touto cestou ďakujem všetkým, ktorí mi v tom pomáhali; osobitne mojim spolupracovníkom v diecéznej kúrii, kňazom v službe Spišskej diecézy a všetkým Vám, ktorí ste mi vyprosovali Božie dary a sprevádzali ma svojimi modlitbami.“

 

Zdroj: -TK KBS-