Františkáni si uctili svätého Antona

V bratislavskom františkánskom kostole a kláštore sa 11. – 13. júna konali Dni svätého Antona, ktoré sú už tradičnou oslavou života a diela veľkého františkánskeho svätca.
Ján Lauko 15.06.2021
Františkáni si uctili svätého Antona

Požehnanie Chleba sv. Antona a ľalií ako symbolu čistoty srdca a nádeje pre chorých je tradičnou súčasťou podujatia s názvom Dni svätého Antona. Snímka: Erika Litváková

Kňazi pri svätých omšiach priblížili svätého Antona Paduánskeho (15. august 1195 – 13. jún 1231) ako človeka s čistým srdcom pre Krista, ako nositeľa Krista a ako jeho ohlasovateľa. Súčasťou slávností bolo tiež požehnanie ľalií symbolizujúcich čistotu, ktorú svätý Anton zachovával ako rehoľník a kňaz.

Pre veriacich je požehnaná ľalia takisto symbolom nádeje pre chorých. V rámci programu pre mladých boli požehnané aj deti, ktoré sa takto zverili pod ochranu františkánskeho svätca.

Dni svätého Antona mali tiež charitatívny rozmer. Návštevníci si za dobrovoľný príspevok mohli kúpiť Chlieb sv. Antona, a tak podporili misijné dielo brata Vavrinca Vadkertiho, OFM, v severoafrickom Maroku, ako aj Misionárky lásky pôsobiace v bratislavskej Petržalke.