Gaboltov privítal arcidiecéznu púť

Počas odpustovej slávnosti košický arcibiskup Bernard Bober požehnal obnovený pútnický areál.
Martin Ďurčo 22.07.2019
Gaboltov privítal arcidiecéznu púť

Pútnici v Gaboltove sa môžu tešiť z obnoveného pútnického areálu. / Snímka: Martin Ďurčo


Najväčšia púť Košickej arcidiecézy priviedla 20. – 21. júla tisíce veriacich do Gaboltova. Program púte sa začal hodinou Božieho milosrdenstva. Po nej nasledovali rôzne pobožnosti a otváracia svätá omša s košickým arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom, pri ktorej požehnal obnovený pútnický areál. Jeho rekonštrukcia trvala dva roky a celkové náklady presiahli 200-tisíc eur.

„Urobili sa najmä technické úpravy pútnického prístreška, nové ozvučenie, sociálne zariadenia, obnovil sa prameň svätého Vojtecha, vytvorili sa pitné fontány pre pútnikov, pribudli viaceré prvky drobnej architektúry a odpadkové koše. Boli upravené chodníky a kalvária bola osvetlená fotovoltickými panelmi. Takže areál prešiel skutočne rozsiahlou rekonštrukciou,“ uviedol správca farnosti Tomáš Regeš CSsR.

Program pokračoval po celú noc a nechýbala ani obľúbená nočná svätá omša slúžená novokňazmi Košickej arcidiecézy. V nedeľu arcidiecézna púť vyvrcholila slávnostnou bohoslužbou celebrovanou arcibiskupom Henrykom Józefom Nowackim, emeritným apoštolským nunciom.

V príhovore hovoril predovšetkým o úcte k ľudskému životu a dôležitosti rodiny: „Rodina je najväčšou silou národa, najistejšou zárukou jestvovania rozvoja každého národa. Keď niekto chce upevňovať spoločnosť a napomáhať jej rozvoj, musí mať starosť predovšetkým o rodinu. To je úloha pre všetkých, Cirkev, Európu aj pre celý svet. Príkladom svojho života ukážme krásu a hodnotu rodiny. Lebo toto svedectvo od nás očakáva prostredie a tento príklad hľadajú rodiny, ktoré azda stratili zmysel svojho jestvovania a sú na hranici svojho zániku.“