Gréckokatolíci v Prešove ocenili SSV

Gréckokatolícky časopis Slovo oslávil 50. výročie. Pri tejto príležitosti udelili 28. februára v Prešove Cenu Emila Korbu aj Spolku svätého Vojtecha, ktorý časopis podporoval a vydával v rokoch 1969 – 1999.
04.03.2019
Gréckokatolíci v Prešove ocenili SSV

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ odovzdáva Cenu Emila Korbu riaditeľovi Spolku svätého Vojtecha Ivanovi Šulíkovi. / Snímka: Štefan Keruľ-Kmec ml.


Vedeckú konferenciu s názvom Minulosť a vízie zorganizovala 28. februára a 1. marca v Prešove redakcia časopisu Slovo v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 50. výročia od začiatku vydávania tohto časopisu. Časopis Slovo začal vychádzať od roku 1969. Zohrával dôležitú úlohu v živote gréckokatolíckych veriacich.

Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity Peter Šturák v úvode ocenil spoluprácu pedagógov a časopisu. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ mu zaželal húževnatosť. O svoje spomienky so Slovom sa podelil i košický eparcha Milan Chautur. Na konferencii bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello, štátny tajomník Ministerstva školstva SR Peter Krajňák, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, pedagógovia fakulty, pozvaní hostia a desiatky poslucháčov. Prítomným sa prihovoril aj šéfredaktor KN Igor Hanko, ktorý priblížil prácu Emila Korbu, šéfredaktora Katolíckych novín v rokoch 1976 – 1978.

Cena Emila Korbu sa udeľuje od roku 2006 v troch kategóriách raz za tri roky - publikačná činnosť, elektronické dielo a vydané dielo. V tomto roku za publikačnú činnosť ocenili Petra Borzu. Za tvorcov projektu Gréckokatolícky magazín prevzala cenu redaktorka projektu Lenka Ondilová. V kategórii vydané dielo boli ocenení tvorcovia dokumentárneho filmu Gojdič – láska nadovšetko, producentka Eva Kratochvílová a režisér Michal Spišák. Film mal premiéru v roku 2016. Komisia sa rozhodla udeliť aj dve mimoriadne ceny, jedna z nich putovala do Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Druhú mimoriadnu cenu dostal časopis gréckokatolíckych seminaristov Prameň, ktorý vychádza od roku 1993.