Gréckokatolícka metropolia sui iuris v Prešove má 15 rokov

V týchto dňoch si gréckokatolícki veriaci na Slovensku pripomínajú 15. výročie historických udalostí. Pápež Benedikt XVI. povýšil 30. januára 2008 Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu a zriadil novú Bratislavskú eparchiu.
Katolícke noviny 30.01.2023
Gréckokatolícka metropolia sui iuris v Prešove má 15 rokov

Kardinál Jozef Tomko s vladykom Petrom Rusnákom počas jeho biskupskej vysviacky v roku 2008. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

V Mestskej hale v Prešove sa 16. februára 2008 konala biskupská vysviacka prvého bratislavského eparchu Petra Rusnáka.

Dňa 17. februára 2008 sa uskutočnila liturgická slávnosť vyhlásenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris so sídlom v Prešove a intronizácia prvého prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka, SJ.

V košickej gréckokatolíckej katedrále 18. februára 2008 uviedli do služby košického eparchu Milana Chautura, CSsR.

Slávnostné archijerejské sväté liturgie sa v sobotu 16. februára 2008 aj v nedeľu 17. februára 2008 začali liturgickým sprievodom.

Ani teploty pod bodom mrazu neodradili veriacich v minulosti toľko sužovanej Gréckokatolíckej cirkvi, aby prišli osláviť ďalšie z Božích dobrodení, ktoré Boh hojne nadeľuje.

Veriaci v Mestskej hale v Prešove privítali v nedeľu 17. februára 2008 Jána Babjaka, SJ, srdečným potleskom.

Po prečítaní dvoch búl – o založení Gréckokatolíckej metropolie a o ustanovení nového metropolitu – sa uskutočnil obrad intronizácie Jána Babjaka, SJ.

Homíliu predniesol kardinál Leonardo Sandri, ktorý okrem iného povedal:

„Dnes veriaci byzantského obradu tejto zeme prijímajú objatie celej Katolíckej cirkvi, našej matky.

Jedným z jej prejavov je aj metropolitná forma, ktorá bola priznaná vašej cirkvi.

Vaša cirkev je oddnes vo svojej byzantskej osobitosti prijatá do univerzálnej cirkevnej symfónie s novým titulom.“

Deň predtým, v sobotu 16. februára 2008, sa v Prešove konala biskupská vysviacka prvého gréckokatolíckeho bratislavského eparchu Petra Rusnáka.

Kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, v tejto súvislosti poznamenal:

„Nech sa raduje Božia cirkev v Prešove, Košiciach i Bratislave.“

Kardinál Jozef Tomko v homílii zdôraznil:

„Ale zrno, ktoré je naoko mŕtve, si aj pod vrstvou ľadu a snehu zachováva život.

A tak pre Gréckokatolícku cirkev nastáva jar, ba i leto, keď zbierame klasy a plody týchto zŕn.“

Vtedajší predseda KBS František Tondra pozdravil Petra Rusnáka slovami:

„Stal si sa v plnej miere nástupcom apoštolov.

Stal si sa v plnej miere nástupcom i v zodpovednosti.

Budeme sa za teba modliť, navzájom sa podporovať.

Cirkev je Kristova, on je s nami preto, aby sme dosiahli spásu.“

Zdroj: -TK KBS-, archív KN