História milostivej ikony z Klokočova

V súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka v Prešove si pripomeňme históriu milostivého obrazu Presvätej Bohorodičky. V duchovnej tradícii obyvateľov Zemplína sa vždy považovala za ochrankyňu a úcta k nej sa stala integrálnou súčasťou duchovného dedičstva východného Slovenska a dodnes je jej odkaz živý medzi gréckokatolíkmi, rímskokatolíkmi, ako aj pravoslávnymi veriacimi.

TK KBS 14.09.2021
História milostivej ikony z Klokočova

Snímky: Archív KN/ Mária Bilá

Klokočov je dedinka na severnom brehu Zemplínskej šíravy. Práve tam sa na ikone Božej Matky objavili v roku 1670 slzy. Bolo to v pohnutom období, ktoré bolo výrazne poznačené protihabsburskými povstaniami.

Po tomto počiatočnom slzení klokočovskej ikony sa postupne objavili slzy aj na ďalších siedmich ikonách v tejto oblasti; všetky boli podrobené cirkevnému skúmaniu.
Skupina vojakov, ktorá vtrhla do cerkvi v Klokočove, násilne oddelila ikonu od ikonostasu. Keď ju vojaci prebodli, slzenie sa ešte zintenzívnilo. Vojaci potom cerkev podpálili, no jeden z nich ikonu zachránil a zaniesol ju do Prešova. Obraz sa dostal do rúk Žofie Bátoryovej, ktorá ikonu uchovávala na Mukačevskom zámku. Neskôr ikonu odniesli do Turecka a stopa po nej sa stratila.
Cisárovná Mária Terézia dala v roku 1769 vyhotoviť kópiu klokočovskej ikony a zverila ju magistrátu mesta Prešov. V roku 1907 bola premiestnená do biskupskej kaplnky. Na sviatok Panny Márie Bohorodičky ju vystavovali v katedrále.

Pre užhorodskú katedrálu bola vyhotovená ďalšia kópia, podobne aj pre cerkev v Klokočove. Práve v Klokočove ikonu korunoval v roku 1948 blahoslavený Vasiľ Hopko, ktorý bol vtedy prešovským pomocným biskupom.

Ďalšiu kópiu vytvoril ikonopisec v talianskom kláštore Grottaferrata pri Ríme. Túto ikonu klokočovskej Bohorodičky v roku 1955 osobne požehnal pápež Pius XII.


 

Patrónka Zemplína
Vo štvrtok 25. marca, v deň sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke, bol v celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyhlásený nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína. Zároveň bola klokočovská Bohorodička vyhlásená za patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Nový sviatok sa bude sláviť každoročne prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú októbrovú nedeľu pripadne dátum 1. októbra, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu.

Svätý Otec sa modlil pred ikonou Bohorodičky z Klokočova
Počas slávnosti svätých Petra a Pavla, patrónov Ríma, ktorej 29. júna vo vatikánskej bazilike predsedal pápež František, bolo viditeľne zastúpené aj Slovensko. Ikona Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorú v predchádzajúci deň priniesli do Ríma pútnici z Košickej gréckokatolíckej eparchie pod vedením arcibiskupa Cyrila Vasiľa, SJ, bola vystavená na čestnom mieste po ľavej strane hlavného oltára nad hrobom svätého Petra. Ikona bola ozdobená bielymi ružami.

Svätý Otec František si ikonu, ktorej 350. výročie slzenia sme si pripomínali minulý rok, osobitne uctil v úvode i v závere slávnosti. Pred očami všetkých veriacich ju na začiatku eucharistického slávenia incenzoval kadidlom. Pred ikonou klokočovskej Bohorodičky sa Svätý Otec opäť zastavil pri modlitbe na záver slávnosti. S pohľadom upretým na milostivý obraz, ktorý vyniká mäkkými črtami tvárí, pápež František zotrval počas celého spevu Salve Regina; potom s biskupskou berlou v ruke pristúpil bližšie a uctil si ikonu dotykom ruky a prežehnaním sa.