Hnutie Fokoláre ďakovalo za Chiaru Lubichovú

Hnutie Fokoláre si 22. januára pripomenulo sto rokov od narodenia svojej zakladateľky Chiary Lubichovej. Na Slovensku za jej dielo ďakovali na viacerých miestach. I v Katedrále sv. Martina, kde slávili slávnostnú svätú omšu.
Ján Lauko 27.01.2020
Hnutie Fokoláre ďakovalo za Chiaru Lubichovú

Komunita hnutia Fokoláre sa zišla v Katedrále sv. Martina, kde ich pri svätej omši povzbudili aj štyria slovenskí biskupi. / Snímka: Erika Litváková


Svätú omšu ako hlavný celebrant slúžil žilinský biskup Tomáš Galis. Spolu s ním celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch, bratislavský eparcha Peter Rusnák či bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý sa prihovoril v homílii.

„Keď slávime sté výročie narodenia Chiary Lubichovej, slávime i narodenie diela, ktoré vyplynulo z jej duchovnosti, ktorá bola od počiatku duchovnosťou komunitárnou. Vidieť veci spolu. Vidieť veci vo vzájomnom obohatení tých, ktorí sa rozprávajú, zdieľajú, milujú sa ako bratia a sestry. Vrcholom tohto zjednotenia je akt jednoty,“ povedal biskup Haľko.

Na Ježišovom príklade vyzval na budovanie jednoty: „Ako Ježiš zomrel za nás opustený, aby vzal na seba našu opustenosť a premenil ju na komunitu bratov a sestier, tak aj my inšpirovaní a posilnení ním máme byť budovateľmi jednoty.“

Na svätej omši sa zišli staršie i tie najmladšie generácie komunity hnutia Fokoláre. Biskup Galis im zaželal, aby bola v ich rodinách a srdciach jednota. „Prajem vám, aby ste tomuto svetu ukazovali, že to, prečo sa oplatí žiť, je naozaj Ježiš, pretože on nás privedie k Otcovi,“ dodal biskup Galis.
Chiara Lubichová (22. január 1920 – 14. marec 2008) založila hnutie Fokoláre – Máriino dielo v Taliansku počas druhej svetovej vojny s cieľom uskutočňovať Ježišov závet „aby všetci boli jedno“ (Jn 17, 21). Vlani v novembri uzavreli diecéznu fázu procesu jej blahorečenia.