Hold jedinečnej tvorbe Miroslava Cipára

V týchto dňoch si pripomíname rok odvtedy, ako akademický maliar Miroslav Cipár odišiel do domu nášho nebeského Otca. Človek s priam krištáľovo čistým charakterom bol medzi nami od 8. januára 1935 do 8. novembra 2021.
Zuzana Artimová 06.11.2022
Hold jedinečnej tvorbe Miroslava Cipára

Akademický maliar Miroslav Cipár. Snímka: Erika Litváková

Počas posledných desiatich rokov akademický maliar Miroslav Cipár úzko spolupracoval s Katolíckymi novinami, ale predovšetkým s vydavateľskou dielňou Spolku svätého Vojtecha.

Vďaka tejto spolupráci sa na slovenský knižný trh dostali diela ako Goetheho Faust, Danteho Božská komédia i Cervantesov Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.

Všetky v sebe niesli nezameniteľný ilustrátorský rukopis.

Za desaťročnú plodnú spoluprácu s Miroslavom Cipárom je riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík hlboko vďačný.

Publikácie, ktoré sa zrodili z tohto tandemu, ocenila okrem odbornej aj laická verejnosť.

Zožali však chválu aj na viacerých renomovaných súťažiach.

Aktuálne je to prestížne dizajnové ocenenie Red Dot Award pre publikáciu Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha, ktoré jej udelili koncom októbra v Berlíne.

Aj túto cenu možno vnímať ako hold jedinečnej tvorbe Miroslava Cipára. 

Rozsahom i obsahom obrovské Cervantesovo dielo uzavrelo desaťročnú spoluprácu Miroslava Cipára so Spolkom svätého Vojtecha.

„Podarilo sa nám vytvoriť po všetkých stránkach skutočne krásnu literatúru v podobe originálnej trilógie – Faust, Božská komédiaDon Quijote. Osobne mi je veľmi ľúto, že majster Miroslav Cipár nás opustil iba pár dní predtým, ako kniha prišla z tlačiarne,“ spomína riaditeľ SSV Ivan Šulík.